Nie bądź obojętny na krzywdę zwierząt

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Do Twojej dyspozycji stworzyliśmy specjalny adres poczty elektronicznej:

zielona.strefa@policja.waw.pl


CITES - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl/cites-ma


 

Adresy skrzynek "Zielonej Strefy" poczty elektronicznej komend rejonowych i powiatowych policji garnizonu stołecznego:

KRP WARSZAWA I
krp1warszawa@policja.waw.pl

KRP WARSZAWA II
mokotow@policja.waw.pl

KRP WARSZAWA III
krp3warszawa@policja.waw.pl

KRP WARSZAWA IV
krp4warszawa@policja.waw.pl

KRP WARSZAWA V
krp5warszawa@policja.waw.pl

KRP WARSZAWA VI
krp6warszawa@policja.waw.pl

KRP WARSZAWA VII
krp7warszawa@policja.waw.pl

KPP GRODZISK MAZ.
kpp.grodzisk.kryminalny@policja.waw.pl

KPP PRUSZKÓW
kpppruszkow@policja.waw.pl

KPP WARSZAWA ZACH.
kppwawzach@policja.waw.pl

KPP NOWY DWÓR MAZ.
pgik.nowy-dwor-maz@policja.waw.pl

KPP LEGIONOWO
legionowo@policja.waw.pl

KPP WOŁOMIN
kppwolomin.pg@policja.waw.pl

KPP MIŃSK MAZ.
policjaminskmazowiecki@vp.pl

KPP OTWOCK
OtwockPG@policja.waw.pl

KPP PIASECZNO
zielonastrefa.kpp@wp.pl
 

Powrót na górę strony