Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie

   

 

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI w WARSZAWIE jest jednostką organizacyjną Policji służby kontrterrorystycznej, podległą bezpośrednio Komendantowi Stołecznemu Policji.

Komendant lub upoważniony zastępca Komendanta kieruje SPKP do działań na podstawie przepisów w sprawie metod i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

 

tel.: +48 47 723-83-82 | fax.: +48 47 723-85-74 | e-mail: dowodca.spkp@ksp.policja.gov.pl

 

DO ZADAŃ SPKP NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na  fizycznym zwalczaniu terroryzmu;

2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;

3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;

4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;

5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;

6. wspieranie działań ratowniczych;

7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek kontrterrorystycznych Policji, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań.

 

 

Powrót na górę strony