Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. Agata Malinowska

 


 

Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: +48 47 723-70-82
fax: +48 47 723-80-88

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania po wcześniejszym kontakcie z Pełnomocnikiem.

e-mail: ochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl


Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka KSP realizuje następujące zadania:

  1. propaguje prawa człowieka i dba o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji;
  2. bieżąco monitoruje działania Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponuje rozwiązania mające na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  3. inicjuje współpracę oraz utrzymuje stały kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  4. inicjuje, monitoruje i koordynuje działania jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  5. sporządza informacje, opinie i stanowiska w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  6. diagnozuje potrzeby szkoleniowe, inicjuje lub samodzielnie organizuje szkolenia niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji Komendy Stołecznej Policji;
  7. reprezentuje Komendanta Stołecznego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  8. na bieżąco współpracuje z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizowanych zadań.

 

Powrót na górę strony