Wydział Transportu


Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

 

tel. +48 47 72-326-52

tel. +48 47 72-361-08

fax +48 47 72-373-06

e-mail: naczelnik.transport@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału:  mł. insp. Wojciech Gołębiewski

Zastępca Naczelnika Wydziału: Elżbieta Loranty

Parking Depozytowy/Holowania: +48 47 72 339 83


Wydział Transportu prowadzi gospodarkę transportową w Komendzie Stołecznej Policji. Sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem wszystkich środków transportu i utrzymaniem ich należytej sprawności technicznej. Wydział Transportu KSP w ramach swoich kompetencji podejmuje wszelkiego rodzaju starania, mające na celu pozyskiwanie środków transportu dla wszystkich jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Priorytetowym celem działania Wydziału jest systematyczne dążenie do uzyskania, coraz wyższej jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym obniżaniu ich kosztów oraz optymalnej organizacji pracy. Katalog nałożonych do realizacji zadańi sposoby ich realizacji określają akty prawne resortowe oraz ogólnopaństwowe. Nadzór nad działalnością Wydziału Transportu KSP sprawuje Komendant Stołeczny Policji ds. logistyki.

Naczelnik Wydziału Transportu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00.


 

Powrót na górę strony