Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Dyżurny WOPD KSP (przez całą dobę)

tel.: (47) 723-43-14, (47) 723-02-23

fax: (47) 723-48-13

Sekretariat Wydziału:

tel.: (47) 723-48-09,  (47) 723-02-24

ul. Włochowska 25/33, budynek 7b, 02-336 Warszawa,
e-mail: naczelnik.wopd@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału:

mł. insp. Norbert Kalbarczyk


Zastępca Naczelnika Wydziału:

podinsp. Rafał Jabłoński
 

Zastępca Naczelnika Wydziału:

podinsp. Marek Pepel

 

Do zadań Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP należy:

  1. zapewnienie właściwej organizacji, koordynacji i nadzoru nad sposobem pełnienia służby patrolowej i ochronnej;
  2. utrzymanie bieżącej współpracy z przedstawicielami państw i organizacji międzynarodowych;
  3. realizację działań stanowiących reakcję na stwierdzone przypadki naruszenia porządku prawnego w rejonie pełnienia służby lub zgłoszenia obywateli;
  4. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy w razie wystąpienia poważnego zakłócenia porządku publicznego lub innego rodzaju sytuacji kryzysowych w rejonach ochranianych obiektów;
  5. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia głównych zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
  6. ochronę i dozorowanie obiektów Komendy, określonych w decyzji Komendanta Stołecznego Policji;
  7. nadzorowanie i udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa;
  8. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
  9. współpracę z jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 16 Statutu, na obszarze których zlokalizowane są obiekty dyplomatyczne lub obiekty policyjne, w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego głównych rejonach odpowiedzialności służbowej;
  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Komendy, zgodnych z aktualnymi potrzebami ochrony, sugestiami przedstawicieli państw wysyłających oraz sugestiami Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Powrót na górę strony