Stołeczne Stanowisko Kierowania


00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

Sekretariat
tel.: 47 723-66-59
faks.: 47 723-69-40

kierunkowy: sieć MSWiA - 72

e-mail: naczelnik.stanowisko-kierowania@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału:

nadkom. Marcin Grzegorczyk

Zastępca Naczelnika:

podinsp. Grzegorz Proczka

Zastępca Naczelnika

podinsp. Sebastian Kośla

Zastępca Naczelnika:

kom. Łukasz Kudła

Powrót na górę strony