Sprawy kadrowe

Co należy zrobić, by ponownie przyjąć się do służby w Policji? Czy ponownie trzeba przejść całą procedurę rekrutacyjną?

Data publikacji 12.04.2012

Zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 3 Ustawy o Policji, postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji, który złożył dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe — składa się z etapów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5—8, tj.:

  • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
  • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
  • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
  • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

kom. Anna Kędzierzawska

Powrót na górę strony