Sprawy kadrowe

Czy policjant, który na własną prośbę zwolnił się z Policji, musi ponownie po przyjęciu do służby odbyć przeszkolenie podstawowe?

Data publikacji 12.04.2012

Zgodnie z § 10 ust. 1a rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, nr 126, poz. 877) w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, policjant przyjęty do służby w Policji przed upływem 18 miesięcy od dnia zwolnienia go ze służby nie jest kierowany na przeszkolenie podstawowe, jeżeli podczas pełnienia służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.

kom. Anna Kędzierzawska

Powrót na górę strony