Sprawy kadrowe

Co zrobić, gdy stracisz policyjną legitymację?

Data publikacji 12.04.2012
  1. Napisz raport do Komendanta Stołecznego Policji o utracie policyjnej legitymacji, opisz dokładnie okoliczności, zachowaj drogę służbową.
    • jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, w wyniku czego utraciłeś legitymację, złóż też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
  2. Złóż wniosek (wzór dostępny w referacie legitymacji KSP) do Naczelnika Wydziału Kadr KSP o wydanie nowej legitymacji, dołącz aktualne zdjęcie.

W zależności od okoliczności przełożony dyscyplinarny (w przypadku wydziałów jest to Komendant Stołeczny Policji, w przypadku komend rejonowych i powiatowych jest to komendant danej jednostki) może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Każda sprawa oceniana jest indywidualnie. Niektóre sprawy kończą się umorzeniem lub uniewinnieniem.

Sprawa może jednak zakończyć się np. rozmową dyscyplinującą. Natomiast w przypadku, kiedy policjant zostaje uznanym winnym konsekwencje mogą być poważniejsze. Może on zostać  uznany winnym, ale odstępuje się od ukarania lub wymierza się karę dyscyplinarną (w praktyce jest to najczęściej nagana).
Konsekwencje finansowe. W przypadku prawomocnego zakończenia postepowania dyscyplinarnego innego niż uniewinnienie lub umorzenie policjantowi obniża się nagrodę roczną w granicach od 20 do 50%.

Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w ogóle, jeśli wymierzono jedną z następujących kar dyscyplinarnych:

  • ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,
  • wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe,
  • obniżenie stopnia,
  • wydalenie ze służby).

Jeśli policjantowi wymierza się karę dyscyplinarną w przypadku naruszenia dyscypliny służbowej to następuje obniżenie dodatku służbowego od 20 do 50%.

kom. Anna Kędzierzawska

Powrót na górę strony