Ruch drogowy

Oględziny miejsca ujawnienia pojazdu pochodzącego z kradzieży

Data publikacji 02.04.2014

Czynności policjantów podczas oględzin miejsca ujawnienia pojazdu pochodzącego z kradzieży:

  • technik po przyjeździe na miejsce powinien ustalić, w jakich okolicznościach pojazd został utracony (czas, miejsce, odległość);
  • sprawdzić, czy pojazd posiada fabryczne lub prywatne zabezpieczenia;
  • sprawdzić, jakie pojazd posiada uszkodzenia (zamki, stacyjka, brak elementów elektronicznych (komputer);
  • ustalić, czy w pojeździe znajdują się przedmioty nienależące do właściciela (narzędzia, łamaki, komputery);
  • jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają przeprowadzić oględziny zewnętrzne (ujawnianie śladów daktyloskopijnych na gładkich powierzchniach nadwozia, blachy, szyby, śladów biologicznych na klamkach zewnętrznych), poddać lustracji w świetle kątowym latarki nadwozie pojazdu;
  • jeżeli pogoda i pora pozwala rozpocząć oględziny wewnętrzne (ślady osmologiczne), należy umyć ręce, przygotować zestaw do pobierania śladów zapachowych – słoiki, jałowe tampony, rękawiczki, metalowe szczypce, alkohol metylowy;
  • przystąpić do rozkładania jałowych tamponów przy pomocy metalowych szczypiec, każdorazowo wyjałowionych w alkoholu metylowym, nanieść je na elementy wyposażenia auta na czas nie krótszy niż 2 godz., pobrać wymazy z wewnętrznych elementów wyposażenia pojazdu, z którym kierujący ma kontakt;
  • poddać lustracji w świetle kątowym latarki wnętrze pojazdu celem ujawnienia śladów włókno/włos na zagłówkach, oparciach foteli i podsufitce;
  • opylić gładkie powierzchnie wnętrza pojazdu celem ujawnienia śladów daktyloskopijnych;
  • w przypadku braku możliwości zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych (folia, silikon), zabezpieczyć fotograficznie.

asp. Marek Gałęzinowski

Powrót na górę strony