Ruch drogowy

Kiedy należy wykonać badanie na żądanie? - w uzasadnionych przypadkach

Data publikacji 13.04.2012

I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski w piśmie skierowanym do szefów garnizonów i szkół Policji przypomniał, że w uzasadnionym przypadkach przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na prośbę obywatela jest realizacją ustawowego zdania Policji, polegającego na inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił, że nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego nadal stanowią poważny problem na polskich drogach, dlatego też, choć obecne regulacje prawne nie nakładają na policjantów obowiązku dokonania badania trzeźwości „na prośbę”, to przeprowadzone w uzasadnionych przypadkach badania mają pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z poleceniem nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego dokumentowanie badań w rejestrze odbywa się na ogólnych zasadach, natomiast w rubryce „powód badania” należy wpisać "na żądanie obywatela".

 

kk, mat. z ISP KGP
 

Powrót na górę strony