Ruch drogowy

Czy kierowca ciężarówki parkując na chodniku przy znaku B-36 “zakaz zatrzymywania się” z tabliczką “Nie dotyczy chodnika” narusza przepisy i powinien być ukarany?

Data publikacji 12.04.2012

Kwestię parkowania pojazdu na chodniku reguluje art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zm.), iż dopuszcza się zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż możliwość zaparkowania pojazdu w całości na chodniku jest uzależnione od rodzaju pojazdu1 . Może nim być tylko rower i wózek rowerowy oraz inny pojazd zarejestrowany jako: samochód osobowy, motocykl, motorower. Samochody ciężarowe do 2,5 t dmc mogą być zaparkowane na chodniku tylko w specjalnie oznakowanych miejscach.

W opisanym przypadku nie jest dopuszczalne zaparkowanie samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t, ponieważ - zgodnie z § 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) - na chodniku nie zostało wyznaczone miejsce postojowe (znak pionowy D-18 z tabliczką T-30).

Należy podkreślić, iż znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką z napisem „Nie dotyczy chodnika” nie zwalnia kierującego samochodem ciężarowym do 2,5 t dopuszczalnej masy całkowitej z obowiązku stosowania się do zapisów przytoczonego wcześniej art. 47 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym .

1. o rodzajach pojazdów stanowi art. 2 pkt 31 – 52 ustawy Prawo o ruchu drogowym

oprac. Piotr Maciejczak na podst. mat. BRD KGP

Powrót na górę strony