Ruch drogowy

Czy pojazd oznaczony niemieckimi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi, które utraciły ważność, może być dopuszczony do ruchu? Co należy wtedy zrobić?

Data publikacji 12.04.2012

Zgodnie z art. 35 Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r., Nr 5, poz. 40 ze zm.) każdy pojazd samochodowy państwa – strony konwencji uczestniczący w ruchu międzynarodowym (a więc także samochód na tablicach niemieckich poruszający się w Polsce) powinien być zarejestrowany, a kierujący nim powinien mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający jego rejestrację.

Warto przypomnieć, że niemieckie tablice rejestracyjne z czerwonym i żółtym tzw. wyróżnikiem są tablicami krótkoterminowymi. Data umieszczona na wyróżniku wskazuje na termin ważności rejestracji pojazdu, po upływie którego pojazd nie może uczestniczyć w ruchu drogowym.

W sytuacji, gdy pojazd uczestniczących w ruchu drogowym zaopatrzony jest w imitacje tablic (tzw. „klony”, dykty) lub data ważności tablic krótkoterminowych jest nieaktualna, należy uznać, że jest on niedopuszczony do ruchu.

W takim przypadku kierujący pojazdem podlega odpowiedzialności z art. 94 § 2 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto w myśl art. 129 ust. 2 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr. 108, poz. 908 ze zm.) policjant jest zobowiązany uniemożliwić dalsze kierowanie pojazdem przez osobę nie posiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do jego używania. Sytuacja taka jest także fakultatywną przesłanką usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób (art. 130a ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy).

asp. szt. Jacek Giszczak, BRD KGP

Powrót na górę strony