Zespół do spraw Psychologii Policyjnej Stosowanej

Zespół do spraw Psychologii Policyjnej Stosowanej

Zespół do spraw Psychologii Policyjnej Stosowanej realizuje m.in. zadania:

  • wspomaganie komórek organizacyjnych pionu kryminalnego w czynnościach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych (np.: sporządzanie analiz psychologicznych, materiałów operacyjnych i procesowych, udział w czynnościach procesowych i pozaprocesowych);
  • wspomaganie komórek organizacyjnych pionu prewencji w realizacji zadań służbowych (np.: współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej, udział w negocjacjach poicyjnych w charakterze konsultanta);
  • prowadzenie edukacji w zakresie umiejętnosci zawodowych policjantów wymagających specjalistycznej wiedzy psychologicznej.

 

podkom. Anna Pawłowska - koordynator Zespołu, tel. 47 72 324 45;

 

 

Powrót na górę strony