Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji realizuje m.in. zadania:

  • udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji;
  • sprawowanie opieki psychologicznej nad komórkami i jednostkami KSP;
  • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
  • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji wraz z psychologiem opiekunem

 

nadkom. Zbigniew Sobieski - koordynator Zespołu, tel. 47 72 324 29;

podkom. Anna Gryczewska-Jowsa, tel. 47 72 324 43;

asp. szt. Jakub Turyk, tel. 47 72 324 29;

mgr Lidia Godlewska, tel. 47 72 324 60;

mgr Krzysztof Grunwald, tel. 47 72 324 29;

mgr Dorota Sokólska, tel. 47 72 32 458;

 

Broszurka dla policjantów dotycząca pomocy osobom po zdarzeniach kryzysowych. Przedmiotowy materiał przygotowano realizując projekt "Osoba - Dokument - Psyche" w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

INTERWENCJA KRYZYSOWA broszura UE FBW

Powrót na górę strony