Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji realizuje m.in. zadania:

  • udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji;
  • sprawowanie opieki psychologicznej nad komórkami i jednostkami KSP;
  • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
  • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji wraz z psychologiem opiekunem


tel. 47 72 324 29, pokój nr 03

kom. Zbigniew Sobieski - koordynator Zespołu

asp. szt. Jakub Turyk

mgr Krzysztof Grunwald


tel. 47 72 324 60, pokój nr 04

mgr Lidia Godlewska

 

tel. 47 72 324 58, pokój nr 05

mgr Dorota Sokólska


tel. 47 72 324 43, pokój nr 13

podkom. Anna Gryczewska-Jowsa
 

 

Broszurka dla policjantów dotycząca pomocy osobom po zdarzeniach kryzysowych. Przedmiotowy materiał przygotowano realizując projekt "Osoba - Dokument - Psyche" w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

INTERWENCJA KRYZYSOWA broszura UE FBW

Powrót na górę strony