Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji realizuje m.in. zadania:

  • udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji;
  • sprawowanie opieki psychologicznej nad komórkami i jednostkami KSP;
  • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
  • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji wraz z psychologiem opiekunem


tel. 47 72 324 58, pokój nr 05

podinsp. Agnieszka Ruczewska - koordynator Zespołu

tel. 47 72 324 60, pokój nr 04

mgr Lidia Godlewska

tel. 47 72 324 29, pokój nr 03

kom. Zbigniew Sobieski
mgr Krzysztof Grunwald

tel. 47 72 324 43, pokój nr 13

podkom. Anna Gryczewska-Jowsa
mgr Dorota Sokólska

 

Broszurka dla policjantów dotycząca pomocy osobom po zdarzeniach kryzysowych. Przedmiotowy materiał przygotowano realizując projekt "Osoba - Dokument - Psyche" w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

INTERWENCJA KRYZYSOWA broszura UE FBW

Powrót na górę strony