Ogłoszenia o pracy

Nabór do Sekcji Bojowych i Minersko – Pirotechnicznych Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie

Data publikacji 23.05.2022

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie prowadzi nabór do Sekcji Bojowych i Minersko – Pirotechnicznych spośród funkcjonariuszy Policji z minimum 2-letnim stażem.

Każdego roku funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie uczestniczą w działaniach bojowych w tym operacjach i akcjach policyjnych zarówno na terenie garnizonu warszawskiego jak i całego kraju. W ich trakcie zatrzymują szczególnie niebezpiecznych członków zorganizowanych grup przestępczych, zabezpieczają wizyty głów państw, jak i wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe z udziałem osób podlegających ochronie.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie prowadzi nabór do Sekcji Bojowych i Minersko – Pirotechnicznych spośród funkcjonariuszy Policji z minimum 2-letnim stażem.

Procedura naboru:

- przesłanie CV na adres dowodca.spkp@ksp.policja.gov.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy sprawnościowe określone Rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji
- badania lekarskie w tym testy psychologiczne.

Wymagania:
-  pełna dyspozycyjność;
-  umiejętność pracy w zespole;
-  pozytywne ukończenie procedury naboru.

 

Powrót na górę strony