Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Stołecznej Policji


 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji działa od 17 lutego 2015 r. i jest objęty patronatem Komendanta Stołecznego Policji.

Klub HDK PCK przy KSP jest zarejestrowany w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod numerem „997”.
Zrzesza funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji (również komend rejonowych i powiatowych) i Komendy Głównej Policji.

Działalność klubu opiera się na organizowaniu cyklicznych Akcji Honorowego Oddawania Krwi na terenie Komendy Stołecznej Policji.

Zapoczątkowaliśmy również organizowanie podobnych akcji w Komendzie Głównej Policji,
a nasi krwiodawcy brali udział w zbiórkach krwi organizowanych
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KLUBU!

 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Komendy Stołecznej Policji w 2023 roku planuje zbiórki krwi w następujących terminach:

  • 23 lutego
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 21 września
  • 30 listopada


Każdy, kto chciałby oddać krew w innym terminie na konto Klubu HDK PCK przy KSP, może to zrobić w dowolnym miejscu poboru krwi, podając numer „997”
 

 

Powrót na górę strony