Zespół Funduszy Pomocowych

Zespół Funduszy Pomocowych

Data publikacji 28.02.2022

Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723 28  61
fax: +48 47 723 85 10

e-mail: fundusze.ue@ksp.policja.gov.pl

Radca - Koordynator Zespołu: mł. insp. Mikołaj Linda

Zespół Funduszy Pomocowych realizuje zadania Komendy w zakresie koordynowania, nadzorowania pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków z funduszy pomocowych, m.in. poprzez:


1.    Opracowywanie potrzeb, programów oraz planów wykorzystania funduszy pomocowych w stołecznym garnizonie;
2.    Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z zagranicznych i krajowych funduszy pomocowych;
3.    Opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji, dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków;
4.    Prowadzenie dokumentacji złożonych wniosków i realizowanych projektów, w tym monitorowanie ich realizacji oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wydatkowania środków;
5.    Współpracowanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach funduszy pomocowych;
6.    Upowszechnianie wiedzy wśród policjantów oraz pracowników Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji działających na jej obszarze, o możliwościach i procedurach pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych;
7.    Gospodarowanie przydzielonymi środkami z funduszy pomocowych na realizację projektów przez Komendę i podległe jednostki organizacyjne Policji.

 

 

Komenda Stołeczna Policji w Unii Europejskiej >>>

Powrót na górę strony