Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji 31.05.2019

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-89-31, +48 47 723-89-36, +48 47 723-89-05
fax.: +48 47 723-87-19

e-mail: dane.osobowe@ksp.policja.gov.pl

 

Koordynator: podkom. Dorota Bartkiewicz
 

Zespół do spraw Ochrony Danych Osobowych realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony danych osobowych, między innymi poprzez:

  1. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
  2. wykonywanie zadań wspomagających inspektora ochrony danych;
  3. sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych;
  4. kontrolowanie ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 17–22 Statutu;
  5. prowadzenie wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada administrator danych lub rejestru kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora w oparciu o dane otrzymane od komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 17–22 Statutu;
  6. dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych;
  7. organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony danych osobowych.
Powrót na górę strony