Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego

Data publikacji 08.12.2008

Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego
Audytor wewnętrzny (koordynator zespołu): dr Jolanta Boruta

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel.: +48 47 723-77-76
fax.: +48 47 723-78-98
e-mail: audyt@ksp.policja.gov.pl


Zespół do spraw audytu wewnętrznego realizuje swoje zadania w obszarze działania Komendy Stołecznej Policji, m.in. poprzez:


1. Planowanie audytu wewnętrznego.
2. Dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej.
3. Realizowanie czynności doradczych.
4. Monitorowanie i przeprowadzanie czynności sprawdzających.
5. Wydawanie rekomendacji i składanie propozycji rzeczowych.
6. Wykonywanie audytów wewnętrznych zleconych.
7. Opracowywanie sprawozdawczości oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w ujęciu rocznym.

Powrót na górę strony