Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia

Data publikacji 08.12.2008

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel.: +48 47 723-32-32
fax.: +48 47 723-30-27

e-mail: naczelnik.zaopatrzenie@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: nadkom. Tomasz Wołynkiewicz

Zastępca Naczelnika: podinsp. Andrzej Borycki

Zastępca Naczelnika: mgr Monika Sadowska


Wydział Zaopatrzenia realizuje zadania Komendy w zakresie zaopatrzenia komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji w środki materiałowo-techniczne i sprzęt specjalistyczny, między innymi przez:

 1. planowanie i ustalanie potrzeb, realizację dostaw, magazynowanie, zaopatrywanie w sprzęt i materiały uzbrojenia, techniki specjalnej, mundurowe i specjalistyczne, żywnościowe, kwaterunkowo-biurowe, kulturalno-oświatowe i sportowe, techniki biurowej i materiałów kancelaryjnych, czystości i higieny osobistej oraz druków;
 2. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątku;
 3. prowadzenie centralnej gospodarki magazynowej sprzętu uzbrojenia, sprzętu optycznego, amunicji i środków chemicznych oraz środków techniki policyjnej i sprzętu specjalistycznego;
 4. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu uzbrojenia oraz urządzeń optycznych, zleconych przez komendy wojewódzkie Policji;
 5. organizowanie dostaw sprzętu;
 6. opracowywanie tabel norm należności na okres „P” i „W”;
 7. opracowywanie planu potrzeb finansowych i materiałowych;
 8. opracowywanie dokumentów do planu obronnego Komendanta Stołecznego Policji;
 9. opracowywanie dokumentów planistycznych i sprawozdawczych dotyczących zabezpieczenia materiałowo-technicznego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 10. sporządzanie dowodów rozchodowo-przychodowych oraz arkuszy obliczeniowych;
 11. realizację zapotrzebowań na sprzęt i materiały;
 12. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu, wartości szacunkowej, wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia i dostawcy, do zamówień, których wartość przekracza kwotę, do której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 13. prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie gospodarki materiałowej,
 14. udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla ochrony i bezpieczeństwa państwa;
 15. opracowywanie i składanie zapotrzebowań na sprzęt i materiały wyszczególnione w pkt. 1, do komórki właściwej do spraw logistyki Komendy Głównej Policji;
 16. organizację zakwaterowania dla sił wsparcia kierowanych do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji, w celu podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez masowych.
   
Powrót na górę strony