Wydział Wywiadowczo-Patrolowy

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel.: +48 47 723-82-08 - Koordynator WWP KSP  (całodobowo)

tel.: +48 47 723-65-84 - Sekretariat Naczelnika WWP KSP
fax.: +48 47 723-76-38

e-mail: naczelnik.wwp@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: mł. insp. Grzegorz Kaczmarek

Zastępca Naczelnika: podinsp. Mariusz Stępski

Zastępca Naczelnika: nadkom. Dariusz Sienkiewicz

 

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy utworzono w lutym 2004 roku, w celu zwalczania i zatrzymywania „na gorącym uczynku” sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw pospolitych. Jest to jedyna komórka organizacyjna w Policji - nie posiadająca odpowiednika w kraju. Wydział jest kontynuacją poprzedniego Wydziału Wywiadowczego KSP znanego powszechnie pod nazwą "PUMA" i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KSP. Pierwotna struktura wydziału została z czasem rozbudowana o Referat Konny i Przewodników Psów Służbowych. W 2008 roku utworzono Sekcję III, jest to reaktywacja komórki do zwalczania przestępczości kieszonkowej.

Głównym atutem Wydziału jest wyjątkowa mobilność, szybkie, zdecydowanie działanie i przemieszczanie się, realizacja wszystkich zadań - niezależnie od ciężaru gatunkowego.

Wydział prowadzi działania wywiadowczo - prewencyjne poprzez patrolowanie wyznaczonych rejonów przez wywiadowców w ubraniach cywilnych oraz patrole w umundurowaniu służbowym w patrolach pieszych, zmotoryzowanych oraz konnych. W służbie wykorzystywane są również psy służbowe do realizacji min. tropień, wykrywania środków odurzających oraz materiałów pirotechnicznych.

Główne zadania realizowane przez Wydział:

  • zwalczanie: kradzieży pojazdów, włamań do pojazdów, rozbojów, napadów rozbójniczych, pobić, czynów chuligańskich, kradzieży  kieszonkowych;
  • realizacja zabezpieczeń imprez masowych i uroczystości, wizyt VIP – zarówno z kraju jak i z zagranicy;
  • prowadzenie działań o podwyższonym stopniu ryzyka: pościgowo blokadowych, zatrzymań sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

Policjanci Wydziału pełniący służbę w umundurowaniu służbowym reagują na wszelkie przejawy zachowań niezgodnych z prawem, chętnie nawiązują kontakty z obywatelami i są otwarci na współpracę ze społeczeństwem. Ponadto Wydział przeciwdziała zjawiskom narkomanii poprzez zatrzymywanie dealerów w rejonie szkół i blokowisk oraz ujawnianie wśród młodzieży przypadków zażywania oraz posiadania narkotyków.

Powrót na górę strony