Wydział Teleinformatyki

Wydział Teleinformatyki

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-65-74
tel.: +48 47 723-67-89
fax.: +48 47 723-74-35

e-mail: naczelnik.wti@ksp.policja.gov.pl

p.o. Naczelnika: kom. Igor Wiśniewski

Zastępca Naczelnika: nadkom. Dariusz Tuchowski

Zastępca Naczelnika: nadkom. Tomasz Szustak

Zastępca Naczelnika: nadkom. Paweł Stachyra

 

Do podstawowych zadań Wydziału na terenie odpowiedzialności Komendy Stołecznej Policji należy:

 • organizowanie, administrowanie, utrzymanie, nadzór, modernizacja i rozwój eksploatowanych systemów telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych, informatycznych oraz technik multimedialnych,
 • organizowanie i realizowanie przekazu informacji niejawnej środkami technicznymi,
 • organizowanie łączności współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz instytucjami pozapolicyjnymi,
 • analizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie eksploatowanych baz danych, w tym wprowadzanie, modyfikowanie i aktualizowanie informacji o zdarzeniach, osobach, podmiotach i przedmiotach w zakresie zadań nie realizowanych przez jednostki Policji określone w obowiązującym Regulaminie Komendy Stołecznej Policji,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży dla użytkowników policyjnych systemów łączności i informatyki,
 • wdrażanie nowych aplikacji zapewniających informatyczne wspieranie wykonywania zadań Komendy Stołecznej Policji,
 • prowadzenie polityki bezpieczeństwa w zakresie eksploatowanych systemów łączności i informatyki,
 • wypełnianie roli nadzorczo-kontrolnej i koordynacyjnej w zakresie funkcjonowania łączności i informatyki,
 • opracowywanie i wdrażanie planów organizacji łączności i informatyki oraz Wojewódzkich Danych Radiowych Komendy Stołecznej Policji,
 • opracowywanie i aktualizacja planów organizacji łączności i informatyki z zakresu przygotowań Komendy Stołecznej Policji do działania w warunkach sytuacji kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • opracowywanie i realizowanie planów finansowo-rzeczowych, prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu i wyposażenia, wydatkowania środków w zakresie łączności i informatyki,
 • utrzymywanie instalacji i urządzeń specjalistycznych zasilania bezprzerwowego wraz z zasilaczami UPS, sygnalizacji przyzywowej, sygnalizacji włamania i napadu, domofonowych elektronicznych zamków szyfrowych oraz systemów antenowych dla środków łączności i telewizji.
Powrót na górę strony