Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

Naczelnik: nadkom. Roman Krzyżanowski

p.o. Zastępcy Naczelnika: podinsp. Robert Gładyś

 

tel. 47 72 376 57

fax. 47 72 386 74


1. Zespół Nadzoru

2. Zespół Poszukiwań Celowych

 

Do zadań Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji w szczególności należy:

  • Prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz osób zaginionych;
  • Koordynowanie oraz udzielanie bieżącego wsparcia podległym jednostkom organizacyjnym Policji w prowadzonych poszukiwaniach osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwaniach osób zaginionych oraz identyfikacjach osób o nieustalonej tożsamości  i nieznanych zwłok;
  • Dokonywanie systematycznych kontroli i oceny prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne Policji spraw poszukiwań osób oraz identyfikacji NN osób i NN zwłok;
  • Realizowanie poszukiwań celowych osób, w tym współpraca z policjami i służbami innych państw oraz krajowym punktem kontaktowym Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST);
  • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych dotyczących spraw poszukiwań pomiędzy podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz opracowywanie procedur, dobrych praktyk i wytycznych, mających na celu poprawę skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych  w województwie;
  • Zapewnienie całodobowego wsparcia podległym jednostkom organizacyjnym Policji ze strony wyznaczonego koordynatora wojewódzkiego do spraw zaginięć, odpowiedzialnego za stały kontakt  z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji;
  • Prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony