Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-66-17
fax.: +48 47 723-31-90

e-mail: wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: podinsp. Anna Chądzyńska-Wnęk

Zastępca Naczelnika: podinsp. Robert Brzeszczak

 

Wydział Kontroli dzieli się na poszczególne Sekcje:

 • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej I
 • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej II
 • Sekcja Skarg i Wniosków
 • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej III
 • Sekcja Kontroli Finansowo - Gospodarczej

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli na podstawie odrębnych przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli;
 2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendy oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Komendy;
 3. nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg
  i wniosków przez podległe jednostki organizacyjne Policji;
 4. realizacja zadań związanych z wydarzeniami z udziałem policjantów i pracowników Policji oraz opracowywanie projektów stanowisk Komendanta w odpowiedzi
  na interpelacje i zapytania poselskie, a także interwencje parlamentarzystów oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi KGP, w szczególności z komórką właściwą do spraw kontroli oraz z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji.
Powrót na górę strony