Wydział do walki z Przestępczością Samochodową

Wydział do walki z Przestępczością Samochodową

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-69-35
fax.: +48 47 723-75-28

Kancelaria jawna tel. +48 47 723-76-08

e-mail: naczelnik.przestepczosc-samochodowa@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: nadkom. Patryk Wardal
Zastępca Naczelnika: podinsp. Tomasz Mazurek

Wydział do walki z Przestępczością Samochodową realizuje zadania Komendy w zakresie inicjowania i organizowania działań operacyjno-dochodzeniowych, mających na celu sprawne i skuteczne rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości związanej z kradzieżą pojazdów samochodowych, między innymi poprzez:

  • prowadzenie i koordynowanie czynności operacyjno–dochodzeniowych skierowanych na zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach wielowątkowych rokujących możliwość rozwoju podmiotowo–przedmiotowego, w tym w sprawach zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem i legalizacją pojazdów skradzionych poza granicami kraju,
  • prowadzenie postępowań przygotowawczych z ustalonym sprawcą w sprawach o kradzieże samochodów dokonane metodą na tzw. kółko lub stłuczkę,
  • prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami,
  • podejmowanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości samochodowej i zjawisk jej towarzyszących, w tym także we współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi,
  • współpracę z odpowiednimi biurami Komendy Głównej Policji.
Powrót na górę strony