Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Data publikacji 08.01.2009

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-01-65

fax: +48 47 723-83-69

e-mail: naczelnik.przestepczosc-narkotykowa@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: podinsp. Artur Rębacz
Zastępca Naczelnika: nadkom. Monika Domańska
 


Wydział do Walki z Przestepczością Narkotykową realizuje zadania Komendy w zakresie prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych o charakterze wykonawczym i nadzorczym, między innymi przez:

1) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki wykrywczej i wymiany informacji między tymi jednostkami oraz przez współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji na terenie kraju;

2) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Policji, przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń przestępczych, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych w tego typu zdarzeniach;

3) nadzór i koordynację nad czynnościami operacyjno - rozpoznawczymi i dochodzeniowo - śledczymi prowadzonymi przez komórki właściwe do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek organizacyjnych Policji;

4) współpracę z osobowymi źródłami informacji, bieżącą weryfikację ich przydatności oraz pozyskiwanie do współpracy nowych osobowych źródeł informacji;

5) ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw w ramach prowadzonych form pracy operacyjnej oraz w wyniku współpracy z osobowymi źródłami informacji;

6) prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych;

7) prowadzenie czynności dochodzeniowo - śledczych na miejscu zdarzeń, a następnie postępowań przygotowawczych, zgodnie z podziałem okreslonym w Katalogu;

8) opracowywanie analiz i prognoz zagrożenia przestepczością narkotykową oraz ocenę poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych pionu antynarkotykowego jednostek organizacyjnych Policji, wraz z wnioskami zmierzającymi do jej usprawnienia;

9) współpracę z komórkami organizacyjnymi właściwymi do zwalczania przestępczości narkotykowej Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich Policji;

10) współpracę z komórką organizacyjną Komendy własciwą do spraw techniki operacyjnej w zakresie wykorzystywania nowoczesnych środków techniki operacyjnej w procesie wykrywczym;

11) organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie nowych uregulowań prawnych, przepisów resortowych oraz metodyki prowadzenia form i metod pracy operacyjno- rozpoznawczej,

Powrót na górę strony