Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr

Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr

Data publikacji 08.01.2009

01-195 Warszawa
al. "Solidarności" 126

tel.: +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51
tel.: +48 47 723-24-53, +48 47 723-24-59
fax: +48 47 723-60-99

e-mail: naczelnik.kadry@ksp.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów:

  • w poniedziałki: 8.30-20.00
  • od wtorku do piątku: 8.30-15.30


Kierownik
podkom. Irmina Retmaniak

Sekcja jest wyspecjalizowaną komórką doboru kadrowego Komendy Stołecznej Policji, w której odbywa się nabór kandydatów do służby. Swoim zasięgiem działania obejmuje cały garnizon warszawski.

Potencjalnego kandydata informuje się o warunkach przyjęcia do służby, możliwościach kariery zawodowej, zarobkach, przedstawiając jednocześnie progowe warunki zatrudnienia i wymagania wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w garnizonie warszawskim.

Kierunek rekrutacji skorelowany jest z bieżącymi wytycznymi polityki kadrowej. Zasadą jest pozyskanie jak największej liczby kandydatów w celu wyselekcjonowania osób zorientowanych na służbę w Policji, o charakterystyce zgodnej z potrzebami służby w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu warszawskiego.

Powrót na górę strony