REKRUTACJA

REKRUTACJA

PROCEDURA PRZYJĘCIA KANDYDATA DO SŁUŻBY W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM POLICJI W WARSZAWIE

SPKP w Warszawie prowadzi nabór do Sekcji Bojowych i Minersko-Pirotechnicznych spośród:

 • funkcjonariuszy Policji z minimum 2 letnim stażem,

 • funkcjonariuszy MSWiA,

 • osób nie będących funkcjonariuszami.

   

NABÓR obejmuje:

- w przypadku funkcjonariuszy:

 1. Złożenie CV drogą mailową na adres dowodca.spkp@ksp.policja.gov.pl . Już w momencie złożenia CV kandydat musi być gotowy do odbycia testu sprawnościowego. Wraz z CV kandydat wysyła ankietę zgłoszeniową i oświadczenie o nie braniu udziału w testach sprawnociowych.

 2. Rozmowę kwalifikacyj (z wybranymi na etapie składania CV kandydatami)

 3. Testy sprawnościowe określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków określenia predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji z dnia 26 sierpnia 2022r.

 4. Badania lekarskie w tym testy psychologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej,Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa z dnia 11 października 2018r.

- w przypadku osób nie będących funkcjonariuszami:

 1. Złożenie kompletu dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji przy al. Solidarności 126 w Warszawie
  z ukierunkowaniem na służbę w SPKP w Warszawie.

 2. Standardową procedurę przyjęcia do Policji

 3. Testy sprawnościowe określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków określenia predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji z dnia 26 sierpnia 2022r.

 4. Badania lekarskie w tym testy psychologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej,Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa z dnia 11 października 2018r.

Powrót na górę strony