Pałac Mostowskich

Remont Pałacu Mostowskich

Data publikacji 09.01.2009

Pałac Mostowskich wraca do dawnej świetności. Gmach pochodzący z połowy XVIII wieku zostanie poddany gruntownej renowacji w ramach realizacji projektu „Muzeum Policji - nowy obiekt na mapie życia kulturalnego stolicy”. Komenda Stołeczna Policji otrzyma na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Już rozpoczęły się prace związane z wymianą dachu. Powierzchnia ponad 5 tys. m kw. Jest pokrywana blachą miedzianą.

Tadeusz Antoni Mostowski przejmując pałac w 1795 r., dzięki swoim staraniom uczynił go ważnym miejscem życia kulturalnego, literackiego i politycznego Warszawy. Dawny właściciel byłby dumny z tego, że po okresach zmierzchu, ponownie obiekt zaświeci pełnym blaskiem. Planowany remont i modernizacja pomieszczeń pod Muzeum Policji pochłonie ponad 14 mln zł i będzie jedną z największych tego typu inicjatyw w historii tego gmachu. Projekt będzie zakończony w 2007 r. Ministrowie kultury oraz spraw wewnętrznych i administracji zadeklarowali poparcie dla inicjatywy powołania Muzeum Policji jako V Oddziału Muzeum Narodowego. Muzeum Policji mieści się obecnie w Białej Sali Pałacu Mostowskich, ale dzięki zaplanowanym pracom placówka zyska ponad 1000 metrów kwadratowych nowej powierzchni.

O projekcie Komendy Stołecznej Policji „Muzeum Policji nowy obiekt na mapie życia kulturalnego stolicy” mówi Zastępca Komendanta ds. Logistyki insp. Roman Trzcieliński.

- Projekt został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sierpniu br. doszło do podpisania umowy o dofinansowaniu pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Ryszardem Siewierskim a Wojewodą Mazowieckim Leszkiem Mizielińskim.

Projekt całego przedsięwzięcia składa się z sześciu etapów:

1. Renowacja pokrycia dachowego całego budynku KSP na powierzchni ponad 5 tys. m2. Dach zostanie pokryty blachą miedzianą.

2. Renowacja pomieszczeń muzealnych. Pod tym hasłem kryje się generalny remont zabytkowej Białej Sali wraz z holem. W miejsce parkietu pojawi się podgrzewana kamienna posadzka. Nastąpi odrestaurowanie elementów sztukatorskich. Nowego blasku nabiorą także piękne skrzydła wewnętrznych drzwi. Sala będzie klimatyzowana. Prace powinny rozpocząć się w tym roku.

3. Wymiana stolarki okiennej na wszystkich zewnętrznych ścianach gmachu. Najwięcej szczegółowych wytycznych otrzymaliśmy od Konserwatora Zabytków w kwestii wymiany zabytkowych, dużych okien w Białej Sali. Realizacja tego zadania rozpocznie się w tym roku.

4. Renowacja elewacji zewnętrznej całego gmachu. Największą wartość zabytkową posiada frontowa fasada budynku, ocalała ze zniszczeń II wojny światowej z zachowanymi płaskorzeźbami. Ta część budynku wymaga przeprowadzenia remontu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Fasada odzyska swój pierwotny historyczny wygląd. Jako ciekawostkę podam, że spełni się marzenie Komendanta Stołecznego nadinsp. Ryszarda Siewierskiego. Na zewnętrznym portyku, w środku okrągłego wieńca lurowego z szarfami, pojawi się płaska rzeźba Orła Białego. Będzie to ukłon w stronę historii, bowiem rzeźba Orła Białego została ściągnięta przez władze carskie w 1831 r.

5. Adaptacja pomieszczeń muzealnych. Pod tym hasłem kryje się najwięcej prac związanych z generalnym remontem piwnic na powierzchni ponad 1000 m2, co stanowi 1/3 całej płaszczyzny piwnicznej. Prace adaptacyjne pozwolą dostosować pomieszczenia do nowej funkcji. W ramach tego etapu nastąpi osuszenie ścian z wilgoci, wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, prace malarskie, wymiana skrzydeł drzwiowych i posadzek, zainstalowanie sufitów podwieszanych, założenie systemu monitoringu, usprawnienie systemu wentylacji. Ponadto nastąpi przebudowa wejścia od strony ul. Nowolipki. Przeszklone wejście będzie prowadziło do zaadaptowanych piwnicznych pomieszczeń Muzeum Policji. Realizacja zadania rozpocznie się w tym roku.

6. Instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i niskoprądowej.

Wszystkie etapy projektu zostały pieczołowicie sprawdzone przez Konserwatora Zabytków, który sprawuje opiekę nad zabytkowym Pałacem Mostowskich. Termin zakończenia wszystkich prac wyznaczono na koniec września 2007 r. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 14.094.294 zł, z czego udział KSP stanowi kwotę 7.650.558 zł (54,28 % całej kwoty). Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6.443.735 zł (45,72 %).

Komenda Stołeczna Policji dołączyła do grona instytucji, które aktywnie włączają się w przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – z satysfakcją dodaje insp. R. Trzcieliński. - Przygotowujemy kolejny wniosek dotyczący budowy szerokopasmowego dostępu teleinformacyjnego do jednostek podległych KSP oraz wnioski dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Pałac Mostowskich i funkcjonujące w nim Muzeum Policji nada splendoru naszej instytucji i będzie atrakcyjnym punktem na mapie życia kulturalnego Warszawy.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Powrót na górę strony