ISF POLICE

”Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police)

Data publikacji 25.03.2019

W dniu 1 lutego 2019 Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła realizację projektu pt.:”Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police).

Projekt nastawiony jest na sprawdzenie przygotowania służb, w tym funkcjonariuszy policji komórek realizacyjnych, na ataki terrorystyczne z użyciem tzw. „brudnej bomby”, zidentyfikowanie newralgicznych punktów wymagających poprawy w trakcie ćwiczeń oraz opracowanie na tej podstawie materiałów szkoleniowych, które będą rozpowszechnione wśród organów ścigania państw UE.

W projekcie biorą udział policjanci z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Francji oraz Chorwacji.W ćwiczeniach uczestniczyć będą również służby ratownicze oraz służba ochrony zaatakowanego obiektu. Przedmiotowe ćwiczenia zostaną przeprowadzone na terenie bazy paliwowej obsługującej lotnisko im. F. Chopina – głównego portu lotniczego Polski. Normalnie odbywający się ruch tuż obok wydarzeń ze scenariusza ćwiczeń umożliwi oddanie warunków rzeczywistego zamachu na strategiczną przestrzeń publiczną. W takich okolicznościach możliwe będzie nie tylko sprawdzenie przygotowania komórek realizacyjnych, ale również sprawności koordynacji działań różnych służb zaangażowanych w neutralizację zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i kompetencje nie mogą być osiągnięte w warunkach sali wykładowej, gdzie nie ma interakcji z ludnością cywilną, stresu, napiętej atmosfery, zmiennych warunków atmosferycznych itp. Ponadto kamery, które będą śledziły każdy ruch uczestników w trakcie tego zdarzenia, umożliwią późniejsze omówienie błędów i wypracowanie właściwych zachowań oraz wyciągnięcie wniosków na potrzeby materiałów instruktażowych – broszury i filmu dla funkcjonariuszy europejskich organów ścigania, którzy w ten sposób będą mogli skorzystać z wyników ćwiczeń.

Partnerami projektu są:

Orlen Aviation Sp. z o.o.

Prezydium Policji w Berlinie

Policja Narodowa Hiszpanii

Dyrekcja Generalna Policji Chorwacji

Dyrektoriat Generalny Policji Francuskiej

Komenda Główna Policji Portugalii.

Powrót na górę strony