Zakończenie projektu ”Bezpieczne imprezy masowe w dużych aglomeracjach UE"

Data publikacji 19.03.2013

W 2012 roku została zakończona realizacja projektu Komendy Stołecznej Policji pt. :”Bezpieczne imprezy masowe w dużych aglomeracjach UE: działania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw im towarzyszącym” w ramach programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości” (ISEC).

Projekt miał na celu zapobieganie przestępczości oraz eliminacje zachowań antyspołecznych w trakcie przeprowadzania imprez masowych w dużych aglomeracjach UE. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania skierowane były na wymianę doświadczeń oraz opracowanie nowych metod na potrzeby poprawy efektywności funkcjonowania służb policyjnych i innych właściwych podmiotów w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości wynikającej z organizacji imprez masowych. Problematyka właściwego zabezpieczenia imprez o charakterze masowym jest bardzo złożona i specyficzna, co powoduje zaangażowanie wielu instytucji. Stąd w projekcie oprócz funkcjonariuszy Komendy stołecznej Policji uczestniczyło 15 policjantów z Berlina, Bratysławy i Wilna, którzy na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa, profilaktyką, rozpoznaniem i rozpracowaniem środowisk kibicowskich. W zorganizowanym w Warszawie seminarium udział wzięli również przedstawiciele Agencji ochrony.

Projekt po jego zakończeniu otrzymał wysoką ocenę Komisji Europejskiej, która została przekazana w formie pisma podsumowującego raport końcowy:

„…Projekt ten jest dobrym projektem w temacie zapobiegania przemocy i zakłócania zachowań antyspołecznych podczas trwania imprez masowych, w którym brały udział 4 państwa Europy Centralnej. Wymiana opinii, edukacja oraz podnoszenie świadomości funkcjonariuszy powinny przyczynić się do efektywnego procesu działań policji podczas zabezpieczania imprez masowych. Zaleca się aby projekt i jego rezultaty zostały zaprezentowane na stronie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (www.eucpn.org) przez krajowego przedstawiciela i na spotkaniu grupy ekspertów ds. bezpieczeństwa imprez sportowych oraz został zaprezentowany na Radzie Porządku Publicznego (LEWP) za pośrednictwem krajowego przedstawiciela…”

Informacja o projekcie została umieszczona na stronie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości www.eucpn.org link : http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=298
 

Powrót na górę strony