Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rozpoczynamy projekt "Osoba-Dokument-Psyche"

Zespół Funduszy Pomocowych we współpracy z Wydziałem Psychologów oraz Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji opracował projekt “Osoba-Dokument-Psyche” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W dniu 7 czerwca 2018 r. Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podpisał Porozumienie Finansowe z Departamentem Funduszy Europejskich oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące realizacji projektu.


Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy organów ścigania w zakresie weryfikacji tożsamości, a co za tym idzie skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu oraz zorganizowanych grup przestępczych, w tym grup zajmujących się handlem ludźmi oraz znaczące utrudnienie ich kryminalnej działalności – „zaciskanie pętli na szyi”.

Działania projektu obejmują specjalistyczne szkolenia w formie kaskadowej dla 1300 funkcjonariuszy, realizowane w 4 blokach tematycznych:

- podniesienie wiedzy funkcjonariuszy z zakresu psychologicznych metod oceny zachowań osób w świetle zagrożeń terrorystycznych;

- podniesienie wiedzy funkcjonariuszy z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów

- podniesienie wiedzy funkcjonariuszy z zakresu profilowania geograficznego;

- podniesienie wiedzy funkcjonariuszy z zakresu problematyki handlu ludźmi.

Szkolenia kaskadowe podzielono na 2 etapy:

I etap dotyczy przeszkolenia 60 trenerów, II – przeszkolenia 1240 funkcjonariuszy.

W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane broszura i film instruktażowy do rozdystrybuowania wśród uczestników oraz innych jednostek policji i służb mundurowych w Polsce.

Wdrażanie wypracowanych rozwiązań będzie mieć znaczenie dla transgranicznej współpracy policji, wnosząc nowe narzędzia merytoryczne. Przedsięwzięcie, przyczyniające się do podniesienia skuteczności weryfikacji tożsamości również stanowi wyjątkowy obszar dla współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji i wdrażania nowych rozwiązań.

Wartość projektu, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stanowi 277 313,18 zł.

Projekt rozpocznie się 1 września 2018 r, a jego zakończenie zaplanowano na 28 lutego 2020 r.

Olga Czuba-Czubiak

Powrót na górę strony