Komenda Stołeczna Policji

Data publikacji 15.03.2016
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
 
e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 
Punkt Obsługi Interesanta

47 723-66-26

Dyżurny KSP


47 723-65-55

fax:
47 723-60-03

 
Lokalizacja:

Lokalizacja - mapa

Dojazd:
 
Linie autobusowe i tramwajowe - informacja o połączeniach dostępna jest na stronie www.wtp.waw.pl w dziale "ROZKŁADY, POŁĄCZENIA" -> "Rozkłady jazdy" (jako przystanek docelowy należy wybrać "Pl. Bankowy")
 
Metro - stacja Ratusz Arsenał
 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
należy kontaktować się z numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

 

W celu anonimowego powiadamiania Policji o niepokojących lub budzących społeczny sprzeciw zjawiskach zaistniałych na terenie Warszawy i powiatów około warszawskich zachęcamy do skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Wydział Ruchu Drogowego KSP – w celu zapewnienia prawidłowego obiegu obywatelskich informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem sytuacji wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji policjantów ruchu drogowego, które należy kierować pod telefoniczne numery alarmowe 112 lub 997) można kontaktować się drogą elektroniczną – e-mail: wrd@ksp.policja.gov.pl

W korespondencji kierowanej do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), należy wskazać:

  • imię i nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
  • dokładny opis sprawy.

Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz.46).

Wydział Kryminalny KSP – w celu nawiązania kontaktu ze stołeczną Policją w zakresie zdarzeń o charakterze kryminalnym, w tym najbardziej bulwersujących opinię społeczną, takich jak napady rabunkowe, kradzieże, włamania, korupcja, przypadki pedofilii, proceder handlu ludźmi, jak również pozwalających obywatelom reagować na policyjne komunikaty publikowane w środkach masowego przekazu, dotyczące poszukiwań szczególnie niebezpiecznych przestępców, a także identyfikacji osób zaginionych i n/n zwłok można kontaktować się telefonicznie pod numerem 047 723-63-13.


 

Wydziały, Zespoły, Sekcje:

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-65-96
Wydział Komunikacji Społecznej
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-76-76
Laboratorium Kryminalistyczne
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-64-94
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
Policji w Warszawie
tel. 47 723-83-82
Stołeczne Stanowisko Kierowania
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-66-59
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 46
tel. 47 72-328-73
Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-28-80
Wydział do spraw
Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-01-41
Wydział do walki
z Cyberprzestępczością

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-39-22
Wydział do walki z Korupcją
01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 38
tel. 47 723-77-70
Wydział do walki
z Przestępczością Gospodarczą

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
tel. 47 723-54-04
Wydział do walki
z Przestępczością Narkotykową

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-01-65
Wydział do walki
z Przestępczością Samochodową

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-03-68
Wydział do walki
z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-65-59
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-65-83
Wydział Doskonalenia Zawodowego
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 44 E
tel. 47 723-46-50
Wydział Finansów i Budżetu
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-64-34
Wydział Inwestycji i Remontów
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-66-29
Wydział Kadr
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-62-44
Wydział Kontroli
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-66-17
Wydział Konwojowy
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-69-10
Wydział Kryminalny
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-63-13
Wydział Ochrony Informacji
Niejawnych i Archiwum

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-77-88
Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych
02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 47 723-48-09
Wydział Postępowań Administracyjnych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-74-34
Wydział Prawny
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-65-95
Wydział Prewencji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-63-80
Wydział Psychologów
01-195 Warszawa, al."Solidarności" 126
tel. 47 723-24-41
Wydział Ruchu Drogowego
00-865 Warszawa, ul. Waliców 15
tel. 47 723-70-80
Wydział Teleinformatyki
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-65-74
Wydział Transportu
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
tel. 47 72-361-08
Wydział Wywiadu Kryminalnego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-88-83
Wydział Wywiadowczo-Patrolowy
00-898 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 47 723-65-84
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-86-08
Wydział Zaopatrzenia
02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 47 723-32-32
 
   
Jednoosobowe stanowisko do spraw
Ochrony Praw Człowieka

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-70-82
Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-77-76
Zespół do spraw Medycyny Pracy
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-77-90
Zespół Funduszy Pomocowych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-24-31
   
   
Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr
01-195 Warszawa, al."Solidarności" 126
tel. 47 723-24-49
Sekcja Ochrony Pracy
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 47 723-64-61

 

 

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skargi wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-18.00.

Poza wskazanymi dniami i godzinami pisemną skargę do Wydziału Kontroli KSP można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Wydział Kontroli KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

- faksu na numer:

47 723-31-90

- e-maila:

wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl

- platformy e-PUAP

Warunkiem załatwienia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, bowiem zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

-      imię i nazwisko skarżącego;

-      dokładny adres zamieszkania/korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);

-      dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (47) 723-68-93 w godz. 8.00 - 18.00.

Powrót na górę strony