Informator dla turystów

POLICEJNÍ INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO CIZINCE – NÁVŠTĚVNÍKY VARŠAVY

Data publikacji 25.05.2012

Informační průvodce byl zpracován s myšlenkou na bezpečnost zahraničního hosta pobývajícího v hlavním městě Varšava.

I.    OSOBNÍ BEZPEČNOST

V případě, kdy je nezbytné poskytnout okamžitou pomoc, je potřebné použít bezplatného telefonického spojení na pohotovostním  čísle 112 – telefonická obsluha v jazyku: polském a anglickém.

Kromě toho na území Polska platí POHOTOVOSTNÍ TELEFONY:

Záchranná služba tel. 999
Hasiči tel. 998
Policie tel. 997
Městská policie tel. 986

Spojení s těmito čísly je bezplatné jak ze soukromých telefonů, tak i z městských telefonních budek. Po vybrání pohotovostního čísla čekej na faktické spojení. Opakováním zvoleného čísla se prodlužuje čekací doba na spojení. Po navázaném telefonickém spojení s číslem 112 koordinátor přesměruje spojení podle druhu případu na příslušnou službu.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ má být krátké, věcné a srozumitelné. Musí obsahovat informace o:

 • místu události (např. charakteristickém bodu, pokud nebude možné přečíst název ulice),
 • druhu události (např. přepadení, rvačka, krádež, dopravní kolize nebo dopravní nehoda),

slovník výrazů:
                            - krádež,
                            - vražda,
                            - znásilnění,
                            - rvačka,
                            - dopravní kolize/dopravní nehoda,
                            - vloupání,
                            - krádež vozidla,
                            - podvod,

 • osobě oznamující událost (jméno, příjmení a číslo telefonu  pro eventuální kontakt).

II.    BEZPEČNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

V Polsku platí pravostranný dopravní provoz.
Vozidlo pohybující se po ulicích města musí mít zapnuta potkávací světla bez ohledu na denní nebo roční dobu.
Řidič i spolucestující (rovněž na zadním sedadle) musí mít zapnuty bezpečnostní pásy.

Během jízdy je možné používat mobilní telefon pouze se sadou „hands-free“. Je zakázáno, aby řidič během jízdy držel mobilní telefon v ruce.
K povinnému vybavení automobilu pohybujícímu se na území celé země patří: hasicí přístroj a výstražný trojúhelník. Chybějící vybavení je trestáno pokutou. Deti do vysky 150 cm musi jezdit v detske auto sedacce.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiného podobně působícího prostředku je v Polsku zakázáno. Povolená hladina alkoholu v krvi řidiče nemůže překročit 0,2 promile. Policejní přístroje ukazují výsledek v mg/l ve vydechnutém vzduchu a to znamená, že povolená hladina alkoholu ukázaná v přístroji nemůže překročit 0,1 mg/l ~ 0,2 promile.

Zahraniční nebo mezinárodní řidičský průkaz platí na území Polska šest měsíců od data překročení hranice. Po uplynutí této doby je nutné přistoupit ke státní zkoušce (předpokládá se znalost polského jazyka).

PŘÍPUSTNÉ RYCHLOSTI VOZIDEL V PROVOZU:

III.    PARKOVÁNÍ VOZIDEL A STÁNÍ

Ve Varšavě parkují vozidla na místech k tomu určených: na  hlídaných  i nehlídaných sídlištních nebo městských parkovištích.

Kromě toho platí ve Varšavě v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 zóna placeného nehlídaného parkování. Platby je možné provést v parkovacím automatu nebo městskou kartou Městského dopravního podniku (Zarząd Transportu Miejskiego)  a zasláním sms zprávy z mobilního telefonu. Paragon za parkování je nutné umístit na viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla.

DŮLEŽITÉ – Pracovníci na parkovištích nejsou oprávněni vybírat poplatky!

Vozidlo může stát na místech k tomu vyznačených shodně s informací umístěnou na dopravních značkách.

Je zakázáno parkovat na místech určených pro invalidy nebo označených vodorovnou dopravní značkou „vyhrazené parkoviště“  a před vjezdech na pozemky a do garáží.

IV.    UNIFORMA POLICISTY A VZOR SLUŽEBNÍ LEGITIMACE

Příslušník policie ve službě je oblečen v uniformě.

Policejní služební automobily jsou stříbrno-modré nebo tmavě modré a jsou označeny nápisem POLICJA.

Každý policista vlastní legitimaci.

V.    OPRÁVNĚNÍ POLICISTY

Policisté mají právo např.:

 • legitimovat osobu za účelem zjištění její totožnosti,
 • zadržet osoby, které evidentním způsobem vytvářejí přímé ohrožení života nebo zdraví, rovněž i majetku,
 • provést osobní kontrolu a také prohlídku obsahu zavazadla v případě vyskytnutí odůvodněného podezření ze spáchání trestného činu.

VI.    POLICIE RADÍ

Chraň svůj majetek:

 • nenos peněženku s penězi a doklady ve vnějších kapsách oděvu, neboť se můžeš stát obětí kapesního zloděje,
 • zabezpeč mobilní telefon tak, aby ti jej nikdo nemohl vytrhnout z ruky, nenechávej  osobní zavazadla bez dohledu
 • v automobilu nenechávej doklady, laptop, navigaci, mobilní telefon,
 • pamatuj o uzamčení svého automobilu.

DŮLEŽITÉ – v případě ztráty věcí v důsledku krádeže nebo krádeže s vloupáním informuj policii!

Dbej o svoji bezpečnost:

 • nenavazuj náhodné známosti,
 • používej licencovaná vozidla označená nápisem TAXI,
 • večer a v noci se vyhýbej neosvětleným místům, bočním ulicím, parkům a parčíkům,
 • peníze vyměňuj v bankách nebo směnárnách.

DŮLEŽITÉ – pokud se ve Varšavě staneš obětí napadení použij pohotovostní číslo 112 nebo se dostav osobně na policejní stanici na ulici Wilcza 21.
Oznámení (musí být písemné) o spáchaném trestném činu přijímá policista nebo státní zástupce.

VII.    PAMATUJ

 • Ve Varšavě platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti (parky, náměstí, parčíky, ulice). Nevztahuje se na letní zahrádky umístěné před bary, kavárnami a restauracemi.
 • Je zakázáno dovážet i vyvážet drogy a psychotropní látky.
 • Držení střelné zbraně není možné bez příslušného povolení.
 • Je zakázáno šíření a sledování dětské pornografie.



http://www.mzv.cz/warsaw
http://www.republikaczeska.pl
http://www.facebook.com/pages/Embassy-of-the-Czech-Republic-in-Poland/139263622820698

Powrót na górę strony