Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie deportowany z terytorium RP

Data publikacji 30.08.2010

Bez ważnej wizy pobytowej, zameldowania i nieważnym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca - obywatel Armenii został zatrzymany przez policjantów z Legionowa w trakcie legitymowania i sprawdzenia w Systemie Informacji Schengen. 23-latek trafił do aresztu deportacyjnego Nadwiślańskiej Straży Granicznej.

W Polsce przebywał od 13 lat wraz z rodzicami. Decyzją Szefa Urzędu ds.Cudzoziemców marcu 2009 roku odmówiono mu nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i postanowiono wydalić z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

23-latek nie podporządkował się tej decyzji. Dane cudzoziemca zostały wpisane do wykazu osób, których pobyt na terenie RP jest niepożądany i trafiły do Systemu Informacyjnego Schengen. Podczas piątkowego legitymowania mężczyzny przez policyjny patrol okazało się, że musi on trafić do aresztu Straży Granicznej, skąd zostanie deportowany do Armenii.

 

ak, rsz

 

Powrót na górę strony