Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny dzień działania „Bezpieczny Pieszy”

Data publikacji 12.03.2010

171 popełnionych wykroczeń, 166 nałożonych mandatów karnych na kwotę 19 200 złotych, 4 wnioski do sądu grodzkiego i 7 pouczeń to efekt przeprowadzonych przez policjantów stołecznego wydziału ruchu drogowego kolejnych działań kontrolno - prewencyjnych „Bezpieczny Pieszy”. Celem działań jest wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań zarówno pieszych, jak i kierujących oraz wyrobienie w uczestnikach ruchu drogowego przeświadczenia o intensywności ich prowadzenia i nieuchronności odpowiedzialności za działania sprzeczne z prawem.

Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego potęguje zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Skala wypadków w Polsce, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, należy do jednych z największych w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Do głównych przyczyn, poważnych wypadków drogowych, należy niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych, zarówno ze strony kierujących jak i pieszych.

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2009 roku prowadzona dla Warszawy obrazuje, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy kierujących (828) było: nieprawidłowe przejeżdżania przejść dla pieszych - 256 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 127 wypadków.

Osoby piesze w 2009 roku w Warszawie były sprawcami 136 wypadków drogowych, w których zginęło 28 osób, a 115 zostało ranne. Najczęstszymi przyczynami tych wypadków było: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 37 wypadków, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 37, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 33 wypadki.

Celem przeprowadzanych działań jest wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań zarówno pieszych, jak i kierujących oraz wyrobienie w uczestnikach ruchu drogowego przeświadczenia o intensywności ich prowadzenia i nieuchronności odpowiedzialności za działania sprzeczne z prawem.

Wczoraj policjanci stołecznego wydziału ruchu drogowego przeprowadzając kolejny raz działania kontrolo - prewencyjne „Bezpieczny pieszy” ujawnili 144 popełnione wykroczenia, nałożyli 166 mandatów karnych na kwotę 19 200 złotych w tym 113 mandatów nałożono na pieszych i 53 na kierujących, sporządzono 4 wnioski do sądu grodzkiego i 7 osób pouczono.

Działania policjantów będą kontynuowane, a wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowych.

dt

 


 

Powrót na górę strony