Aktualności

Absolwenci szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem

Data publikacji 03.06.2024

Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski spotkał się dzisiaj z absolwentami szkolenia zawodowego podoficerskiego i pogratulował wzorowo zdanego egzaminu. 48 policjantów Komendy Stołecznej Policji, którzy jako pierwsi ukończyli pilotażowe szkolenie zawodowe podoficerskie odbywające się poza siedzibą szkoły Policji otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe podoficerskie. W uroczystości uczestniczył Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski oraz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Pani Agnieszka Zielińska.

W dniach 3 – 29 maja 2024 roku po raz pierwszy na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie odbyło się szkolenie zawodowe podoficerskie dla 48 policjantów z jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Szkolenie zorganizowane zostało przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy wsparciu Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz policjantów z fachową wiedzą i doświadczeniem z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze podnosili kwalifikacje zawodowe z obszarów, które wykorzystają w codziennej służbie.

W ostatnim dniu szkolenia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie policjanci przystąpili do egzaminu końcowego i otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego, które potwierdza uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przypominamy, korpus podoficerski to stopnie sierżanta, starszego sierżanta i sierżanta sztabowego.

Dzisiaj na Białej Sali w Komendzie Stołecznej Policji z absolwentami szkolenia spotkał się Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, który pogratulował wzorowo zdanego egzaminu. Aż 44 z pośród 48 przystępujących zdało go wyróżniająco. Pan Komendant przyznał również 4 nagrody dla policjantów, którzy otrzymali najwyższą średnią z całości  szkolenia. W uroczystej zbiórce uczestniczyli również: Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski oraz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Pani Agnieszka Zielińska.

Program szkolenia zawodowego podoficerskiego realizowany jest na podstawie Decyzji nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego (Dz. Urz. KGP 2023, poz. 70), a jego celem jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

Zawarte w programowe założenia realizowane są przez 15 dni szkoleniowych i obejmują 115 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli policyjnych z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i policjantów z fachową wiedzą i doświadczeniem z Komendy Stołecznej Policji omawiana była m.in. tematyka z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej policjanta, problematyki antydyskryminacyjnej, antykorupcyjnej oraz komunikacji. Program obejmuje ponadto wybrane zagadnienia z postępowania przygotowawczego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego, pracy operacyjnej, cyberprzestępczości, ruchu drogowego, ale także przeciwdziałania przemocy domowej, postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. W ramach zajęć praktycznych słuchacze doskonalili swoje umiejętności w zakresie szkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.  


Tekst: kom. Marta Gierlicka
Film: sierż. szt. Gabriela Putyra, sierż. szt. Rafał Markiewicz
Zdjęcia: Marek Szałajski

Film zakonczenie_kursu_podoficerskieo__1_.mp4

Pobierz plik zakonczenie_kursu_podoficerskieo__1_.mp4 (format mp4 - rozmiar 36.07 MB)

Powrót na górę strony