Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada szkoleniowa Zastępców Komendantów Rejonowych i Powiatowych ds. Prewencji oraz Naczelników Wydziałów Prewencji Garnizonu Stołecznego.

Data publikacji 20.05.2024

Debaty społeczne, „profilaktyka mobilna”, poszukiwania nieletnich oraz przeciwdziałanie przemocy domowej to niektóre z najważniejszych zadań, które realizuje Komenda Stołeczna Policji. Mając na uwadze konieczność realizacji wspomnianych zadań na coraz wyższym poziomie Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji po raz kolejny zorganizował naradę szkoleniową, która była okazją do wymiany doświadczeń, tym razem w gronie ścisłego kierownictwa jednostek organizacyjnych stołecznej Policji.

Profesjonalizacja działań Policji jest kluczowym elementem w podnoszeniu jakości i efektywności realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Narada szkoleniowa z udziałem Zastępców Komendantów Rejonowych i Powiatowych ds. Prewencji oraz Naczelników Wydziałów Prewencji garnizonu stołecznego w obszarze debat społecznych, profilaktyki, problematyki nieletnich oraz przeciwdziałania przemocy domowej, to  gwarancja utrzymania wysokiego poziomu realizacji zadań przez policjantów pełniących służbę w naszym garnizonie.

Poruszane w trakcie narady zagadnienia są kluczowym elementem budowania zaufania w społeczeństwie a kierownicy jednostek organizacyjnych Policji muszą być dobrze zaznajomieni z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi poszczególnych dyscyplin.
Ta wiedza pozwala im w zapewnieniu prawidłowego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych funkcjonariuszy oraz są przygotowani do wspierania ciągłego rozwoju swoich podwładnych.

Zaproponowana przez Wydział Prewencji KSP formuła narady spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników i będzie kontynuowana w przyszłości.  

Powrót na górę strony