Aktualności

O zagrożeniach w sieci z podopiecznymi Polskiego Związku Niewidomych

Data publikacji 10.05.2024

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów internetu, a także metodom oszustw, na które narażone są osoby starsze. Wizyta stołecznych policjantów to kolejny element współpracy pomiędzy Komedą Stołeczną Policji, a organizacjami pozarządowymi i środowiskami, które realizują zadania pomocowe skierowane do osób ze specjalnymi potrzebami.

podkom. Adam Ziemba z Zespołu Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami Komendy Rejonowej Warszawa I wraz z podkom. Jackiem Wiśniewskim, koordynatorem ds. Dostępności Komendy Stołecznej Policji uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Tym razem podopieczni Polskiego Związku Niewidomych, który realizuje warsztaty terapii zajęciowej mieli okazję brać czynny udział w szkoleniu dotyczącym tematów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym.

Tematyka przyciągnęła na spotkanie z policjantami blisko 30 osób w wieku od 25 do 55 lat w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz dysfunkcjami narządu wzroku. W trakcie spotkania omówione zostały najczęściej spotykane przykłady przestępstw popełnianych na seniorach w których oszuści działają np. metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, lub „na prokuratora”, chcąc wyłudzić pieniądze w rozmowie przez telefon. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja poświęcona przykładom złośliwych botów dzwoniących do użytkowników, wyłudzania danych osobowych oraz technik telemerketingu. Wiele emocji i pytań pojawiło się w trakcie omawiania przykładów oszustw matrymonialnych i sextingu.

Tekst: podkom. Jacek Wiśniewski

Powrót na górę strony