Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie i pomoc choremu w rzucie schizofrenii

Data publikacji 18.04.2024

Schizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym charakteryzującym się chorobowo zmienionym sposobem testowania rzeczywistości, czyli trudności na poziomie odczuwania, postrzegania i oceny otaczającego świata. Widoczne jest to między innymi w często nieadekwatnym sposobie zachowania, reagowania oraz odbioru bodźców zewnętrznych.

Podsumowując: rozumiemy przez to obserwowaną u osób chorujących na pierwszy rzut oka nietypowość w zachowaniu oraz w sposobie patrzenia na świat zewnętrzny, co widoczne będzie dla odbiorcy. Ważne jest, że schizofrenia może przebiegać różnorodnie w zależności od osoby.

Do objawów schizofrenii zaliczamy:

 • omamy,
 • myśli urojeniowe,
 • chaotyczny charatekter wypowiedzi
 • mniej intensywne odczuwanie i wyrażanie przeżywanych emocji,
 • brak zainteresowania lub uczucie wycofania, objawiający się również w kontaktach społecznych,
 • ograniczenie w ilości i treści wypowiadanych słów,
 • pobudzenie lub znaczne obniżenie psychoruchowe.

Powyższe objawy stanowią wyłącznie przykłady. Ważne jest zrozumienie, że nie wszyscy pacjenci ze schizofrenią doświadczają wszystkich tych objawów, a ich intensywność może się różnić. Jednak ich częstotliwość i intensywność oraz poczucie odbiegania od pojętych norm daje komunikat potrzeby medycznego zaopiekowania się chorującym. Interakcja odbiorcy z osobą, u której podejrzewa się zaburzenia psychiczne, wymaga specjalnej uwagi, zrozumienia i odpowiedniego podejścia.

Oto kilka zaleceń, w jaki sposób warto byłoby zachować się w stosunku do osoby odczuwającej wyżej wymienione objawy:

Spokój i empatia:

 • Pozostawaj spokojny i opanowany.
 • Wyrażaj empatię i zrozumienie dla sytuacji osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 • Przede wszystkim nie zaprzeczaj treściom, które wygłasza chory, w miarę możliwości nie konfrontuj chorego z rzeczywistością, którą Ty widzisz wokół siebie, najprawdopodobniej dla chorego jego przeżywana rzeczywistość jest jedyną jaką na ten moment zna.

Komunikacja:

 • Komunikuj się jasno, spokojnie i wyraźnie.
 • Unikaj agresywnego tonu głosu i gestów.
 • Zwracają się poprzez formę formalną “Pan”, “Pani”.

Zachowanie dystansu:

 • Nie zbliżaj się zbyt szybko ani agresywnie. Zachowaj bezpieczny dystans.
 • Unikaj nagłych ruchów, które mogą zaniepokoić lub zaszkodzić.

Zrozumienie sytuacji:

 • Upewnij się, że rozumiesz, że nieprzewidywalne zachowanie może być wynikiem zaburzeń psychicznych.
 • Spróbuj zdobyć informacje na temat przyjmowanych leków, ważnych kwestii dotyczących chorego.

Unikanie konfrontacji:

 • Unikaj bezpośredniej konfrontacji, szczególnie jeśli osoba wykazuje agresywne zachowanie.
 • Nie eskaluj sytuacji, unikaj używania siły, o ile to możliwe.

Rozpoznawanie oznak zagrożenia:

 • Bądź świadomy potencjalnych sygnałów, które mogą wskazywać, że osoba może być niebezpieczna (np. użycie broni, agresywne zachowanie).

Zabezpieczanie otoczenia:

 • Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia w otoczeniu i upewnij się, że zarówno osoba z zaburzeniami psychicznymi, jak i otoczenie są bezpieczne.

Pamiętaj, aby zadbać o własne bezpieczeństwo.

Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i poinformuj o sytuacji.

 

sierż. szt. Rafał Markiewicz

 

Film Wsparcie i pomoc choremu w rzucie schizofrenii

Opis filmu: Wsparcie i pomoc choremu w rzucie schizofrenii

Pobierz plik Wsparcie i pomoc choremu w rzucie schizofrenii (format mp4 - rozmiar 35.79 MB)

Powrót na górę strony