Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie nadinspektora Pawła Dzierżaka ze sztandarem. Inspektor Dariusz Walichnowski nowym Komendantem Stołecznym Policji.

Data publikacji 17.04.2024

Nadinspektor Paweł Dzierżak pożegnał się ze sztandarem Komendy Stołecznej Policji. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza garnizonu stołecznego policji, zaproszeni goście oraz przedstawiciele związków zawodowych. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń powierzył stanowisko Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariuszowi Walichnowskiemu, dotychczasowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku.

W poniedziałek, 15 kwietnie w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w obecności Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia nastąpiło przekazanie obowiązków przez nadinspektora Pawła Dzierżaka nowemu Komendantowi Stołecznemu Policji, którym został inspektor Dariusz Walichnowski.

„Kierowanie jednym z największych garnizonów policji jest niewątpliwie nobilitacją i wielkim wyróżnieniem” - tymi słowami Komendant Główny Policji, inspektor Marek Boroń podziękował za dotychczasową współpracę ustępującemu Komendantowi Stołecznemu, nadinspektorowi Pawłowi Dzierżakowi. Wspomniał na dotychczas zajmowane przez niego stanowiska zawodowe oraz doświadczenie, które wpłynęło na ten wybór w 2019 roku. Komendant Główny Policji podziękował za czas wytężonej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i docenił profesjonalizm oraz oddanie na tym wymagającym stanowisku.

Nie kryjąc wzruszenia nadinspektor Paweł Dzierżak zabierając głos podziękował Komendantowi Głównemu Policji za współpracę i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Panie inspektorze był to dla mnie zaszczyt w tych trudnych czasach podjąć się wyzwań, które były niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Polski. Z tych kilku miesięcy współpracy, wspólnej służby z Panem inspektorem, ja jestem bardzo dumny. Serdecznie dziękuję”. Nadinspektor Paweł Dzierżak wyraził przekonanie, że wspólnie z ludźmi, którzy tworzą dziś instytucję Polskiej Policji, sukces będzie zasłużony i zrealizowany.

Zwracając się do kadry kierowniczej podziękował za dotychczasową owocną współpracę, codzienne wsparcie i zrozumienie. Wspomniał na okres wielkich wyzwań, jakie stały się ich udziałem, wskazując na niezwykle trudny czas pandemii, czy liczne wizyty najważniejszych głów państw, które sprawiły, że dziś czuje zadowolenie i dumę ze spełnionych zadań i pełnionych funkcji. Na koniec życzył także wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych planów i zamierzeń, a przede wszystkim powodzenia w podejmowaniu wyzwań na nowym stanowisku inspektorowi Dariuszowi Walichnowskiemu.

Nowy Komendant Stołeczny Policji, Inspektor Dariusz Walichnowski, zwracając się do Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony. Zadeklarował swoje zaangażowanie i wsparcie. „Dla mnie to szczególna, bardzo ważna chwila, kiedy to rozpoczynam służbę w garnizonie stołecznym" - powiedział. Zwracając się do kadry kierowniczej zadeklarował swoją otwartość na pomysły i rozwiązania oraz dialog. W kilku słowach nawiązał też do słów ślubowania: „Chciałbym, żebyście pamiętali słowa ustawy o policji, zwłaszcza tam, gdzie określone są zadania policji. Aby stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tam gdzie jest potrzebna nasza pomoc, abyśmy taką pomoc nieśli”.

Obowiązki Komendanta Stołecznego Policji przejmuje inspektor Dariusz Walichnowski, doświadczony funkcjonariuszem policji z ponad 32-letnim stażem służby. Wiele lat służby związał z województwem łódzkim i pomorskim, gdzie piastował stanowiska kierownicze. W 2023 roku został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a rok później, w lutym 2024 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Insp. Dariusz Walichnowski, jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Nadinspektor Paweł Dzierżak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Od 2012 roku był kolejno Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a następnie Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach. Od 5 stycznia 2021 nadinsp. Paweł Dzierżak roku pełnił obowiązki Komendanta Stołecznego Policji. Z dniem 27 stycznia 2021 roku Komendant Główny Policji powołał nadinsp. Pawła Dzierżaka na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.


Tekst: podkom. Jacek Wiśniewski

Film: sierż.szt Rafał Markiewicz

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film Uroczyste pożegnanie nadinsp. Pawła Dzierżaka

Pobierz plik Uroczyste pożegnanie nadinsp. Pawła Dzierżaka (format mp4 - rozmiar 38.03 MB)

Powrót na górę strony