Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczna policja bierze udział w kampanii społecznej „Stop pożarom traw”

Data publikacji 02.03.2024

Wczoraj na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy odbyła się inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, która potrwa do 30 kwietnia 2024 r. Komenda Stołeczna Policji włączyła się do tej akcji. Temat, który został poruszony na konferencji jest ważny dla nas wszystkich, gdyż dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Wczesną wiosną trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru, które często przenoszą ogień na pobliskie lasy oraz zabudowania. W takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

- Bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa jeśli chodzi o zagrożenia wynikające z wypalania traw, ale też powinniśmy być świadomi konsekwencji jakie z tego wynikają". - mówiła podczas spotkania inauguracyjnego kampanii komisarz Małgorzata Wersocka z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Sytuacja związana z podpaleniami traw nie dotyczy tylko terenów wiejskich. Tego typu przypadki mają również miejsce w Warszawie i na jej obrzeżach. Obowiązkiem ustawowym policji jest ochrona zdrowia i życia obywateli, dlatego też bezwzględnie reaguje na ten rodzaj łamania prawa. Za pomocą strony internetowej oraz aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa można zgłaszać przypadki wypalania traw, wskazując dokładną lokalizację. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, apelujemy aby każdorazowo przekazywać informację na numer alarmowy 112. Do zgłaszania takich zdarzeń służy także narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń.

Nie należy ustawać w działaniach edukacyjnych wobec społeczeństwa. Należy pamiętać, że ogień jest żywiołem i rozprzestrzeniając go, narażamy siebie oraz inne osoby na utratę zdrowia, a nawet życia. Oprócz tego, należy mieć świadomość odpowiedzialności karnej. Jeśli ofiarami są ludzie lub zwierzęta, wtedy odpowiedzialność z tego tytułu wzrasta. Kodeks karny (art. 163kk.) mówi: kto zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wzniecając pożar podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat, a w przypadku śmierci człowieka lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na  zdrowiu do 12 lat.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi także przepis ustawy z dnia 1 września 2022 roku o ochronie przyrody, gdzie art. 130a. mówi, że osoba, która usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach wypadków drogowych. W wyniku wypalania traw dochodzi do wielu szkodliwych procesów, a w szczególności, ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza, do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących trucizną zarówno dla ludzi jak i zwierząt, zniszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

Organizatorem wydarzenia była Komenda Główna PSP, a współorganizatorami Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komendę Stołeczną Policji reprezentowali podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji oraz kom. Małgorzata Wersocka z Wydziału Komunikacji Społecznej.

podkom. Jacek Wiśniewski


 

Powrót na górę strony