Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 11.01.2024

46 nowych policjantów wypowiedziało słowa roty. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. Wzięło w niej udział 35 funkcjonariuszy i 11 funkcjonariuszek. Podczas uroczystości, decyzją Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Medalami „Pro Patria” zostali wyróżnieni pracownicy i funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 11 policjantek i 35 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dzierżakiem: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania, nowych policjantów uroczyście powitał Komendant Stołeczny nadinsp. Paweł Dzierżak: - Dzisiaj niezwykle ważny dzień. Myślę, że w Waszej pamięci 10 stycznia utkwi na bardzo długo, podobnie jak w pamięci każdego policjanta składającego ślubowanie, które jest początkiem kariery i trudnych obowiązków dla każdego policjanta. Odbywa się ono w obecności najdroższych symboli dla każdego obywatela, dla każdego Polaka: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, flagi państwowej i sztandaru Komendy Stołecznej Policji.

Jak zauważył Komendant nadinsp. Paweł Dzierżak – dzisiejszy dzień to również ogromne zobowiązanie dla Was jako ludzi, którzy po przejściu długotrwałego postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu ślubowania staliście się funkcjonariuszami Policji. Jestem przekonany, że to spełnienie Waszych marzeń. Jestem przekonany, że posiadacie predyspozycje do tego, aby ubrać mundur i służyć w imieniu Państwa obywatelom, mieszkańcom i gościom, którzy w naszym kraju i mieście przebywają.

Zwracając się do nowych policjantów i policjantek Komendant podziękował nowo przyjętym policjantom za wybranie takiej drogi: służby i poświęcenia się dla innych ludzi – od dzisiaj będziecie mieli możliwość służyć i pomagać innym. Przed Wami jest jeszcze okres szkolenia zawodowego. Życzę Wam, aby przebiegło ono szybko, sprawnie i z sukcesami dydaktycznymi, ponieważ my na Was tutaj czekamy, chcielibyśmy, abyśmy pomagali nam zapewnić porządek, spokój i bezpieczeństwo ludziom na ulicach.

- Życzę Wam sukcesów w tym szkoleniu, pokonujcie trudności, które są przed Wami, abyście się nie zrażali potknięciami i porażkami  – podsumował Komendanta Stołecznego – niech realizacja obowiązków służbowych przynosi Wam satysfakcję. Niech Wasza motywacja z każdym dniem będzie jeszcze większa.

Dzisiejsza uroczystość była też okazją do wyróżnienia pracowników i funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, którzy mają szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce w niepodległość Ojczyzny, medalami „Pro Patria”.

Medale na wniosek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” pięciu wyróżnionym wręczył w imieniu Pana Ministra pułkownik rezerwy Pan Mariusz Cichowicz oraz Pani Małgorzata Włodek, wiceprezes Stowarzyszenia, która podziękowała wyróżnionym za postawę i działania patriotyczne.  

Medalami uhonorowani zostali:

 • Małgorzata Dusiewicz – Naczelnik Gabinetu Komendanta stołecznego Policji
 • mł. insp. Tomasz Majewski – Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie
 • nadkom. Karolina Kańka – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Piastowie
 • podkom. Paweł Adamczyk – Zastępca Dowódcy Kompanii Pierwszej Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Warszawie
 • podkom. Jacek Kwiatkowski – Dowódca Plutonu Kompanii Pierwszej Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Warszawie

Spotykają się dwa światy dzisiaj - zwrócił się do nowo przyjętych policjantów i wyróżnionych Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel – ten świat współczesny, nowoczesny, czyli nowi adepci, którzy rozpoczynają służbę jako policjanci. Chciałbym Wam życzyć tego, abyście potrafili się rozwijać, aby osiągnąć pełny profesjonalizm w sferze ciała, ducha i umysłu. Pojawia się też świat przeszły, świat naszych poprzedników, policjantów II Rzeczypospolitej.

 

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: Marek Szałajski

 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji
 • ślubowanie i odznaczenia w Komendzie Stołecznej Policji

Film Slubowanie_strona.mp4

Pobierz plik Slubowanie_strona.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.69 MB)

Powrót na górę strony