Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty

Data publikacji 19.09.2023

Wczoraj dzielnicowi garnizonu stołecznego rywalizowali o zwycięstwo w finale IV edycji konkursu pn. „Priorytety w służbie dzielnicowego”. Tegoroczny finał odbył się w gmachu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasz Znajdek oraz Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie płk prof. dr hab. Leszek Elak, którzy wspólnie wyróżnili uczestników okolicznościowymi dyplomami.

Dzielnicowi  w trakcie konkursu zobowiązani byli do omówienia przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej zawierającej czynności, jakie podejmowali w ramach planu działania priorytetowego, realizowanego w swoim rejonie służbowym, w bieżącym roku.

Konkurs miał  na celu promowanie dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe, wyłonienie najbardziej kreatywnych dzielnicowych garnizonu stołecznego, podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego, wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym oraz pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

Plany działania priorytetowego to narzędzie służące uspołecznieniu działań Policji, poprzez aktywizację społeczności lokalnych, a w szczególności podmiotów pozapolicyjnych. Opracowywany jest na podstawie zdiagnozowanych zagrożeń, wskazanych przez społeczność określonego rejonu służbowego, jako najbardziej dokuczliwe i wymagające najpilniejszego rozwiązania, poprzez podjęcie skoordynowanych  działań, zmierzających do usunięcia, nie tyle samych skutków, co jego przyczyn. Narzędzie to ma służyć budowaniu lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, a przede wszystkim poczuciu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na poziomie lokalnym, stąd plany te opracowywane są na bazie oczekiwań społecznych.

Laureatami IV edycji konkursu zostali:

I miejsce - sierż. szt. Ewelina Kozłowska – Chłopaś - KPP Pruszków

II miejsce - sierż. szt. Tomasz Łyś - KRP Warszawa I

III miejsce - mł.asp. Łukasz Kielich - KRP Warszawa VI.

 

Tekst: nadkom. Piotr Bąk

Zdjęcia: Marek Szałajski

 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
  Konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego” rozstrzygnięty
Powrót na górę strony