Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aby droga do szkoły była bezpieczna

Data publikacji 25.08.2023

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało już tylko kilka dni. Do tego dnia przygotowują się nie tylko uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale także policjanci, którzy już rozpoczęli kontrole w rejonach szkół pod kątem prawidłowości infrastruktury drogowej.

Aby przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie placówek oświatowych policjanci ruchu drogowego już rozpoczęli odpowiednie działania. Od kilku dni prowadzą kontrole w okolicach szkół i przedszkoli pod kątem prawidłowości infrastruktury drogowej.

Okazuje się, że w wielu miejscach pojawia się sporo nieprawidłowości, głównie związanych z brakiem znaków D-6 „przejście dla pieszych”, brakiem tabliczek T-27 „Agatka” czy niewidocznym oznakowaniem poziomym. Wśród częstych nieprawidłowości policjanci drogówki wymieniają też zasłonięte krzewami i drzewami oznakowanie pionowe.

O wszelkich tego typu nieprawidłowościach w rejonach szkół i przedszkoli informowane są Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Wydział Infrastruktury Urzędów Dzielnic.

Podobne działania policjanci ruchu drogowego prowadzą nie tylko na terenie Warszawy, ale również w powiatach, które obejmuje garnizon warszawski.

 

Tekst: Edyta Adamus

Film rozpoczecie_roku_szkolnego.mp4

Pobierz plik rozpoczecie_roku_szkolnego.mp4 (format mp4 - rozmiar 36.39 MB)

Powrót na górę strony