Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów

Data publikacji 27.07.2023

Symulacje służą sprawdzeniu praktycznych aspektów reakcji osób poddawanych próbie. Wyznacznikiem jakości symulacji jest poziom realizmu i złożoności. Zadaniu temu służą różnego rodzaju symulatory, które pozwalają w sposób ekonomiczny i bezpieczny doskonalić umiejętności. Gości seminarium powitali, Rektor Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie, dr Justyna Żylińska oraz Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, insp. Sławomir Cisowski. Moderatorem spotkania był dr Zbigniew Nowak, Prodziekan ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Seminarium „Wykorzystanie specjalistycznych symulatorów w realizacji procesu kształcenia i szkolenia” stało się platformą wymiany doświadczeń w wykorzystywania nowoczesnych symulatorów. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Komendę Stołeczną Policji umożliwiło zaprezentowanie szeregu autorskich rozwiązań pozwalających na wdrożenie nowych systemów i narzędzi . Służą one podnoszeniu realizmu symulacji, zwiększają ich złożoność oraz umożliwiają bardziej efektywną ocenę wyników realizacji zadań.

Partnerem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, gestor projektu "Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych" - POLSYM, realizowanego przez konsorcjum Autocomp Management i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce (projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

W eksperckim forum uczestniczyli także reprezentanci MXR Tactics z Austrii, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM oraz Tech Robotics.

Dobra symulacja wymaga dobrego symulatora, dlatego podczas seminarium wyniki swoich prac prezentowali eksperci, przedstawiciele szeregu instytucji i podmiotów, które stworzyły symulatory i systemy symulacyjne wykorzystywane w różnych obszarach doskonalenia zawodowego. Uczestnicy reprezentowali wiele formacji, służb, ośrodków, które wykorzystywały, wykorzystują i zamierzają wykorzystywać symulatory w procesie kształcenia oraz szkolenia.

 

Zaprezentowano szereg prezentacji:

 • Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych „POLSYM” (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Autocomp Management Sp. z o.o. – mgr inż. płk rez. Jerzy Jastrzębski)
 • System treningowy z wykorzystaniem avatarów holograficznych MXR Tactics (MXR Tactics Austria - Alexander Steiner, Johannes Hall)
 • System Szkolno-Treningowy Pojedynek (Si-C) (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Autocomp Management Sp. z o.o. – mgr inż. mjr rez. Grzegorz Zasada, Krzysztof Worach)
 • Symulator wspomagający szkolenie policjantów na miejscu zdarzenia drogowego (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – podinsp. Robert Czerniawski, kom. Grzegorz Kamiński)
 • Cyfrowe systemy szkolno-treningowe firmy OBRUM (Grupa PGZ) przeznaczone dla SZ RP i innych służb mundurowych (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. – dyrektor rozwoju Sławomir Kciuk)
 • System szkoleniowy oscar /symulacja ruchomych celów – trening strzelecki w krótkim i dalekim dystansie Techrobotics (Tech Robotics Sp. z o.o. – CEO & CO – Founder Piotr Gniadek).

Przeprowadzono także warsztaty z wykorzystaniem systemów symulacyjnych MXR Tactics, POJEDYNEK (Si-C) i robota - celu systemu OSCAR.

Seminarium stało się wyjątkowa okazją do spotkanie ekspertów tworzących i użytkujących symulatory.

Informacja na stronie Uczelni Techniczno - Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie:

https://www.uth.edu.pl/aktualnosci/ksztalcenie-na-symulatorach-relacja-i-zdjecia-z-seminarium-naukowego

 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
 • Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów
  Praktycznie o wykorzystaniu symulatorów

Film uth_-_poprawione__1_.mp4

Pobierz plik uth_-_poprawione__1_.mp4 (format mp4 - rozmiar 48.05 MB)

Powrót na górę strony