Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja szefów Policji stolic państw nadbałtyckich

Data publikacji 23.03.2023

Cykliczna Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich odbyła się w tym roku w dniach 20 – 22 marca 2023 roku. Gospodarzem konferencji był nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Stołeczny Policji. W przedsięwzięciu udział wzięli szefowie Policji z następujących stolic: Helsinek, Rygi (2 delegacje: z Policji Municypalnej i Policji Państwowej), Tallinna, Wilna oraz Sztokholmu.

Konferencja organizowana jest cyklicznie - pierwsza konferencja odbyła się w Tallinnie w listopadzie 2003 r. i została uwieńczona podpisaniem „Protokołu o współpracy policji stolic państw nadbałtyckich”. Głównym celem zawartego porozumienia było ustanowienie zasad współdziałania stołecznych policji z krajów nadbałtyckich w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej, ochrony praw i wolności obywatelskich, porządku publicznego oraz wymiany informacji dotyczących przestępczości obywateli tych krajów.

Główną tematyką tegorocznej XIX Konferencji omawianą przez stronę polską było zagadnienie „Procedury służb porządku publicznego przybyłych jako pierwsze na miejsce zdarzenia w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym”. Przedstawiciel Policji ze Sztokholmu omówił prezentację pt. „Obecna sytuacja w Policji Regionu Sztokholmu” w kontekście zapobiegania przestępczości zorganizowanej. Komendant Policji w Helsinkach przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem problemu gangów ulicznych. Szef Estońskiej Prefektury Północnej zaprezentował temat „Proces uzyskiwania pozwolenia oraz legalizacji broni palnej”. Delegaci z Łotwy omówili prezentacje poświęcone szeroko zakrojonej reformie struktury zarówno Policji Państwowej Okręgu Ryskiego oraz Policji Municypalnej w Rydze. Przedstawiciel Policji Okręgu Wileńskiego zaprezentował przykład rozbicia grupy przestępczej zajmującej się oszustwami telefonicznymi za pośrednictwem fałszywego biura obsługi klienta.

Komenda Stołeczna Policji poprzednio była gospodarzem XIV Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w 2016 r. W latach 2020 i 2021 konferencja nie odbyła się ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Przyszłoroczna konferencja odbędzie się w Sztokholmie.


Tekst i Foto: Sekcja I Gabinetu KSP/ea

 

  • Konferencja szefów Policji stolic państw nadbałtyckich
    Konferencja szefów Policji stolic państw nadbałtyckich
  • Konferencja szefów Policji stolic państw nadbałtyckich
  • Konferencja szefów Policji stolic państw nadbałtyckich
Powrót na górę strony