Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

46 nowych policjantów ślubowało strzec porządku i bezpieczeństwa

Data publikacji 09.03.2023

Nowo przyjęci policjanci w Białej Sali Pałacu Mostowskich złożyli dziś uroczyste ślubowanie. 46 młodych funkcjonariuszy w obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka wypowiedziało słowa roty ślubowania. Po przeszkoleniu podstawowym policjanci, którzy zdecydowali się służyć w szeregach formacji, trafią do komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Uroczyste ślubowanie w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji złożyło dziś 46 funkcjonariuszy, w tym 10 pań. Słowa roty nowo przyjęci policjanci powtarzali za Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dzierżakiem:

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj przyjąć ślubowanie w tak uroczystej formie, w tej historycznej sali pałacu Mostowskich, która od wielu wieków służy ojczyźnie oraz ważnych symboli, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i sztandaru Komendy Stołecznej Policji – podkreślił podczas krótkiego przemówienia do nowych policjantów szef garnizonu stołecznego nadinsp. Paweł Dzierża - to symbole, które są ważne dla Państwa Polskiego, ale to również symbole, które są niezwykle ważne dla każdego Polaka, a dla Państwa w sposób szczególny mają dzisiaj swoją wartość. Lata, które do tej pory mijały wskazywały na to, że żyjemy w spokojnym, bezpiecznym, zamożnym miejscu Europy czy świata, gdzie oprócz naszych codziennych trosk nie ma innych niebezpieczeństw, nie ma innych kłopotów, które mogą nas dotknąć. Życie bardzo szybko zweryfikowało tę rzeczywistość. Od ubiegłego roku za naszą wschodnią granicą mamy pełnoskalową wojnę, która również wpływa na działalność Policji w naszym kraju, która zabezpiecza transporty wojskowe na Ukrainę, polscy policjanci pełnili służbę w kontyngencie pokojowym, który rozbrajał z ładunków wybuchowych nasze partnerskie państwo. Mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, że wybór jakiego dokonaliście jest wyborem trafnym, ale niezwykle trudnym w tych czasach, bo oprócz tradycyjnego wroga wewnętrznego nie możemy spokojnie myśleć o przyszłości. To jest odpowiedzialność, która spadnie również na wasze barki, bo podjęliście dzisiaj służbę nie tylko dla bezpieczeństwa obywateli, ale również dla Państwa Polskiego, a bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa jest bezpieczeństwem bardzo wielowymiarowym i funkcjonuje na wielu obszarach.

Kontynuując skierowane do młodych policjantów słowa komendant zaznaczył: jestem przekonany, że podjęliście decyzję, która była efektem waszych marzeń i pomysłem na dalsze życie.(…) Chciałbym, aby zawsze wam przyświecała myśl, że służycie nie dla siebie tylko dla innych. (…) Życzę wam wytrwałości, ale też pokory.

Młodzi policjanci przejdą przeszkolenie podstawowe. W trakcie kilku miesięcy zdobędą wiedzę z zakresu prawa, poznają też uprawnienia i obowiązki policjanta, nauczą się, jak przeprowadzać interwencje oraz posługiwać się bronią służbową. Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie trafią do komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

Tekst: Edyta Adamus

Foto: Marek Szałajski

Film: sierż. szt. Rafał Markiewicz

Film Slubowanie_marzec_2023_konsola.mp4

Pobierz plik Slubowanie_marzec_2023_konsola.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.25 MB)

Powrót na górę strony