Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Seniorze. Babciu, Dziadku… Nie daj się oszukać. Bądź bezpieczny!”

Data publikacji 26.01.2023

Konferencja pod takim tytułem dla warszawskich seniorów i ich wnuków zorganizowana przez Komendę Stołeczną Policji oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy odbyła się w kinie Muranów. W jej trakcie zainaugurowano wydanie informatora, w którym seniorzy znajdą wskazówki, m. in. dotyczące tego, jak ustrzec się oszustów i nie stracić dorobku całego życia.

Osoby starsze najczęściej są postrzegane jako doświadczone życiowo, a więc też rozsądne, odpowiedzialne, poważne, uczciwe i szczere. W sferze emocjonalnej uchodzą za osoby spokojne i opanowane.

Niestety, przestępcy  wykorzystują ich dobroć i zaufanie, aby w szybki sposób nielegalnie się wzbogacić. Wymyślają wciąż nowe i modyfikują już powstałe metody oszustw. Stosują wiele różnych technik manipulacyjnych jak: fałszywe strony internetowe, wiadomości SMS, e-maile, zbiórki pieniędzy, podejrzane linki, a także oszustwa na legendę, wśród których najczęstsze są „na wnuczka”, a także „na policjanta”, „na pracownika banku” - czyli osoby zaufania publicznego. W wyniku działania oszustów, seniorzy często tracą oszczędności całego życia, kosztowności, pamiątkową biżuterię, a nawet zaciągają kredyty.  

Jak działają oszuści najlepiej pokazują historie z policyjnej kroniki:

  • Kobieta lat 76, zawiadomiła o oszustwie dokonanym przez mężczyznę podającego się za policjanta, który zatelefonował na telefon komórkowy zgłaszającej i przekazał, że jej syn potrącił samochodem kobietę w ciąży. W celu uniknięcia przez niego kary trzeba wpłacić kaucję. Zgodnie z instrukcją, pokrzywdzona przekazała torbę z pieniędzmi w kwocie 150 000 zł oraz złotą biżuterię nieznanemu mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania.
  • Kobieta lat 82 zawiadomiła o oszustwie metodą ,,na policjanta”, gdzie nieznany mężczyzna zatelefonował na jej telefon stacjonarny, podając się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji i poinformował o prowadzonej akcji policyjnej przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Rozmówca pod pozorem zabezpieczenia pieniędzy w celu ujęcia sprawców, zażądał wydania pieniędzy, które zgłaszająca posiada w mieszkaniu. Pokrzywdzona przekazała pieniądze w kwocie 130 380 zł w reklamówce nieznanemu mężczyźnie. Następnie kobieta udała się do banku, gdzie wypłaciła 10 000 zł, po czym będąc w kontakcie ze sprawcami udała się do kolejnej placówki bankowej, gdzie wypłaciła 40 000 zł. Pieniądze pozostawiła we wskazanym miejscu pod kontenerem na parkingu. Łączna wartość strat 180 380 zł na szkodę zgłaszającej.

W 2022 roku na terenie garnizonu stołecznego doszło do 378 przypadków oszustw popełnionych na starszych osobach, które na skutek przebiegłości oszustów straciły ponad 25 milionów złotych. Sprawcy szczególnie upodobali sobie starszych mieszkańców Warszawy. To tutaj dorobek życia straciły aż 334 osoby.  

Jak pokazują statystyki, ofiarami oszustw metodą na tzw. „ wnuczka”, „policjanta” były osoby w wieku od 50 do 97 lat. Jednak najczęściej pokrzywdzeni mieli powyżej 80 lat.


Aby uświadomić starszym osobom mechanizm działania oszustów stołeczni policjanci stale podejmują działania informacyjno-profilaktyczne podnoszące świadomość jak najszerszej grupy osób, potencjalnie narażonych na zagrożenia. Nieustannie uświadamiają i przestrzegają przed manipulacją, informując jednocześnie o najnowszych technikach i metodach oszustw.

Obecny na konferencji Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, zwrócił uwagę, że - ta przestępczość przeciwko naszym seniorom nie zna granic, nie zna litości, a chciwość tych ludzi jest przeogromna. Zwracając się do obecnych w sali seniorów komendant Dzierżak podkreślił – zależy nam, aby realizowane przez nas działania, poprzez dotarcie do jak najliczniejszego grona odbiorców, były skuteczne, a przez to również chroniły Was przed poniesieniem strat. Dlatego  podejmujemy wielokierunkową współpracę z różnymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów, a naszym priorytetem jest ochrona osób starszych przed tego typu działaniami.


Komendant Dzierżak zaapelował do zebranych w sali kinowej seniorów o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku podczas kontaktów z potencjalnymi oszustami i zgłaszanie policjantom wszelkich zdarzeń, które wzbudzają podejrzenia. Zwrócił się również do młodzieży - pamiętajcie o swoich dziadkach, rozmawiajcie z nimi o tym, co tutaj dziś usłyszycie, informujcie o zagrożeniach. Edukujcie ich również z nowych zagrożeń, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny, zwłaszcza w obszarze przestępstw z  wykorzystaniem Internetu i urządzeń mobilnych. Pamiętajcie o swoich najbliższych nie tylko przy okazji Dnia Babci i Dziadka.

Od 2014 roku m.st. Warszawa współpracuje z Komendą Stołeczną Policji w obszarze troski o bezpieczeństwo seniorów – podkreślił w swoim wystąpieniu Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Michał Domaradzki. Niestety mimo wielu akcji profilaktycznych, jakie w tym czasie były prowadzone, ilość tych przestępstw jest nadal duża, a seniorzy tracą dorobek całego życia. (…) Świat przestępczy jest tak doskonały, a przestępcy posiadają tak niesamowite zdolności aktorskie, że bardzo łatwo stać się ich ofiarą.

Działania, w celu uświadomienia seniorom zagrożeń ze strony grup przestępczych, o których wspominali komendant stołeczny i dyrektor biura są cały czas kontynuowane, a ich ostatnią odsłoną jest wydanie przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Komendą Stołeczną Policji informatora: „Seniorze. Babciu. Dziadku … Nie daj się oszukać. Bądź bezpieczny!” Został  on zaprezentowany podczas konferencji. Seniorzy znajdą w nim wskazówki, m. in. dotyczące tego, jak ustrzec się oszustów i nie stracić dorobku całego życia, ale także informacje o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

W imieniu seniorów za inicjatywę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy i  Komendy Stołecznej Policji podziękowała Pani Joanna Dolińska-Dobek, Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - 27% mieszkańców Warszawy, czyli ponad 489 tysięcy to seniorzy z ich podstawową potrzebą bezpieczeństwa. Mam poczucie, że ten projekt daje narzędzia i wskazówki, w jaki sposób tę potrzebę bezpieczeństwa wypełnić, jak wspomóc siebie samego, jak edukować siebie i swoich bliskich, by nie dać się oszukać.(…) Z przyjemnością widzę ten poradnik, z całą pewnością będziemy go wykorzystywać w naszych działaniach edukacyjnych, jak i profilaktycznych, a one są niezbędne i potrzebne.

 

Seniorze. Babciu, dziadku ... Nie daj się oszukać. Bądź bezpieczny!


Tekst: Edyta Adamus
Foto: Marek Szałajski

Powrót na górę strony